O Stowarzyszeniu

prometeusze

 

Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV „Prometeusze”

Nieoficjalny początek naszych działań to rok 2000. Wtedy to powstała nasza pierwsza strona internetowa „Prometeusze w walce z HCV”. Stowarzyszenie powstało 6 października 2002 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Założycieli w Krakowie. Nasze Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycz­nej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowniczego.

W dniu 27.02.2003 roku sąd ten dokonał wpisu do KRS pod numerem:

0000150734

Organem sprawującym nadzór nad Stowarzyszeniem jest Prezydent Miasta Wałbrzycha.

Adres do korespondencji (siedziba Stowarzyszenia):

Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV
„Prometeusze”
ul. Długa 7A/4
58-309 Wałbrzych

Telefon kontaktowy, prezes Jarosław Chojnacki: 602 172 907

Statutowe cele działania organizacji:

 • Pomoc chorym w uzyskaniu dostępu do informacji o wirusie zapalenia wątroby typu C.
 • Propagowanie informacji o tym wirusie i chorobie jaką on powoduje, czyli o wirusowym zapaleniu wątroby typu C (Hepatitis C) wśród społeczeństwa polskiego.
 • Tworzenie i udostępnianie informacji na temat placówek służby zdrowia, które leczą Hepatitis C.
 • Kontakt z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi w celu uzyskania ogólnej poprawy ogólnej sytuacji i leczenia chorych – zakażonych wirusem HCV.
 • Uzyskanie poprawy dostępności do informacji na temat wirusa HCV i choroby – Hepatitis C.
 • Propagowanie profilaktyki, powstrzymanie rosnącej ilości zakażeń wirusami hepatotropowymi typu C poprzez propagowanie oświaty zdrowotnej, zgodnej z zasadami ustalonymi przez Stacje Sanitarno Epidemiologiczne, Państwowy Zakład Higieny. lekarzy specjalistów chorób zakaźnych, hepatologów, epidemiologów.
 • Wsparcie psychologiczne w okresie choroby i leczenia

Logo „Prometeuszy”

logo prometeusze obrazZa oficjalny znak graficzny (logo) Stowarzyszenia „Prometeusze” służy obraz olejny „Prometheus” francuskiej artystki Elsie Russel, namalowany w 1994 r., przedstawiający mitycznego Prometeusza przykutego do skał Kaukazu.  Zobacz obraz w oryginale »

 CZŁONKOSTWO.

Każdy może zostać członkiem naszego Stowarzyszenia, po zaaprobowaniu kandytarury przez Zarząd Stowarzyszenia. Członkiem może zostać zarówno osoba skonfrontowana z wirusami hepatotropowymi, jak również osoba nie mająca z HCV (lub HBV) nic wspólnego – wolontariusz.

Będąc Członkiem Stowarzyszenia Prometeusze, możesz wspierać nasze działania w różnych płaszczyznach. Sam wybierasz, czy Twoja pomoc ograniczy się tylko do wpłacenia JEDNORAZOWEGO wpisowego oraz do opłacania DOBROWOLNEJ składki członkowskiej w wysokości 30 zł/rocznie, czy też będziesz chciał się zaangażować poważniej w nasze działania.

Stowarzyszenie nasze zawsze i w pierwszej kolejności pomoże właśnie Członkom swojego Stowarzyszenia. Ty pomagasz nam oraz innym chorym, My pomagamy Tobie.

Aby zostać Członkiem Stowarzyszenia „Prometeusze” należy :

 1. Ściągnąć wzór deklaracji członkowskiej, dostępny TUTAJ,
 2. Wydrukować wzór deklaracji (lub wypełnić i dopiero wydrukować),
 3. Wypełnić czytelnie deklarację, najlepiej pismem maszynowym, pamiętać o dacie i podpisie,
 4. Przesłać wypełnioną, podpisaną deklarację na adres:

Prometeusze
ul. Długa 7A/4
58-309 Wałbrzych

 1. Wpłacić jednorazowe wpisowe na nasze konto, w wysokości 30 zł (2018 rok).
  Nazwa i Nr Konta :
  Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV „Prometeusze”
  ING Bank Śląski O/Wałbrzych
  61 1050 1908 1000 0022 7301 0526
  z dopiskiem : wpisowe

Nie należy przesyłać deklaracji poprzez pocztę eletroniczną (Email)!

Jako Członek Stowarzyszenia „Prometeusze” masz prawo, między innymi do :

 • zniżki na wykonanie większości badań w laboratoriach Synevo – www.Synevo.pl oraz w laboratoriach Diagnostyka – www.Diagnostyka.pl
 • Posiadania na życzenie unikatowego adresu/konta pocztowego, np. : TwojeImię@www.prometeusze.pl, na bezpłatnym, profesjonalnym serwerze Prometeuszy, zabezpieczone systemami antywirusowymi i antyspamowymi
 • Brania czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia (wybierać władze, być wybieranym itd.)
 • Bycia dumnym z tego, że jesteś Prometeuszem! 🙂

Gwarancja bezpieczeństwa danych osobowych i anonimowości.

Dane osobowe Członków Stowarzyszenia są dostępne tylko i wyłącznie dla Władz Stowarzyszenia (Członkowie Zarządu Stowarzyszenia). Dane osobowe są dobrze chronione przed dostaniem się w niepowołane ręce i pod żadnym pretekstem, nigdy nie zostaną przekazane osobom trzecim. Stowarzyszenie nasze spełnia w tej kwestii wytyczne odpowiedniej ustawy o ochronie danych osobowych. Członkostwo w naszym Stowarzyszeniu osób chorych zakaźnie powoduje, że tym bardziej restrykcyjnie przestrzegamy zasady pełnej anonimowości Członków Stowarzyszenia „Prometeusze”. Dane udostępnione nam w deklaracji członkowskiej są niezbędne dla nas tylko w celach ewidencyjnych oraz w celu skontaktowania się z Członkami Stowarzyszenia.