Morfologia

Normy morfologiczne krwi.

Badanie pozwalające wykryć m.in. anemię, alergię, cukrzycę, stany zapalne i choroby pasożytnicze. Ułatwia stwierdzenie skuteczności niektórych leków. Polega na pobraniu krwi zwykle z żyły w zgięciu łokcia. Badanie najlepiej wykonać rano na czczo. Jeżeli badasz się po południu, pamiętaj, iż ostatni posiłek wolno ci zjeść nie później niż dziesięć godzin przed pobraniem krwi. Uwaga: dieta ograniczająca liczbę kalorii, przyjmowanie antybiotyków i leków uspokajających oraz używki (papierosy, alkohol, narkotyki) mogą wpłynąć na wynik badania.

 

Morfologia / Hematologia
Skrót (angielski) Nazwa polska Norma u kobiet Norma u mężczyzn
OB Odczyn opadania krwinek czerwonych, odczyn Biernackiego <12mm/godz. do 60 lat < 8mm/godz.
od 60 lat <15mm/godz.
HGB Hemoglobina 12-16 g/dl
7,44-9,92 mmol/l
13-18g/dl
8,0-11,1 mmol/l
RBC Krwinki czerwone
erytrocyty
4,2-5,4 x 1012/l 4,7-6,1 x 109/l
Retikulocyty Niedojrzała postać kwinki czerwonej. do 0,15%
0,004-0,010 x
103/ľl
0,004-0,010 x 109/ľl
MCV Średnia objętość krwinki czerwonej 81 – 99 fl
81 – 99 ľm3
80 – 94 fl
80 – 94 ľm3
Wskaźnik barwny Stosunek procentowej zawartości HGB do normy 1,0 (14g/100ml) 1,0 (16g/100ml)
RDW Rozkład objętości krwinek czerwonych 11,5-14,5% 11,5-14,5%
PLT Płytki krwi trombocyty 140-400 x 109/l

140000 – 400000/Ul

WBC Krwinki białe leukocyty 4,8-10,8 x 109/l
BASO Bazocyty-granulocyty zasadochłonne 0-0,2 x 109/l
EOS Eozynocyty-granulocyty kwasochłonne 0-0,45 x 109/l
MONO Monocyty 0-0,8 x 109/l
NEUT Neutrocyty-granulocyty obojętnochłonne 1,8-7,7 x 109/l
LYMPH
(LYM)
Limfocyty 1,0-4,5 x 109/l
HCT Hematokryt 37 – 47 %
0,37-0,47
42 – 52 %
0,37-0,47
MCH Średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej 27-32 pg
1,7-2,0 fmol
MCHC Średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej 33-38 g/dl
20-24 mmol/l

 

Normy zostały uśrednione. Wiele laboratoriów analitycznych stosuje swoje własne normy, adekwatne do różnych metod analitycznych. W każdym przypadku należy zwracać uwagę na normy danego laboratorium, a interpretację wyników badań należy pozostawić lekarzowi. Warto pamiętać, że pojedyncza nieprawidłowość w badaniach krwi nie musi oznaczać choroby.

Prometeusze polecają laboratoria: Synevo oraz Diagnostyka.