Normy badań biochemicznych i hormonalnych krwi

Badania biochemiczne krwi

ALAT
Aminotransferaza alaninowa
GPT
(Glutamyl pyruvic transaminase)
ALT(Alanine aminotransferase)
5-40 U/I (j.m /l)
AspAT
Aminotransferaza asparaginianowa
GOT
(Glutamyl oxaloacetic transaminase)AST
(Aspartate aminotransferase)
5-40 U/I (j.m /l)
Wskaźnik de Ritisa
Iloraz : AspAT / ALAT
Prawidłowe > 1
Choroba wątroby < 1
Znaczny wzrost wskaźnika = choroby pozawątrobowe
Amylaza
Diastaza, alfa-amylaza
do 70 roku życia 25 – 125 U/l (j. Carawaya)
pow. 70 roku
życia 20 – 160 U/l (j. Carawaya)
Azot mocznikowy
(we krwi)
7.1-16.3 mmol/l
10-23 mg%
Bilirubina całkowita 0,2 – 1,1 mg% (3,42 – 20,6 ľmol/l)
bezpośrednia 0,1 – 0,3 mg% (1,7 – 5,1 ľmol/l)
pośrednia 0,2 – 0,7 mg% (3,4 – 12 ľmol/l)
Dehydrogenaza mleczanowa
(LDH, LD)
120-230 U/l (j.m /l)
Fosfataza alkaliczna (zasadowa)
(FA, ALP, Falk, FAL)
dla noworodków – 50-165 U/I (j.m /l)
dla dzieci – 20-150 U/I
(j.m /l)
dla dorosłych – 20-70 U/l (j.m /l)
Fosfataza kwaśna całkowita < 8 j.m / l
0,10-0,63 U/l
Fosfataza kwaśna sterczowa < 3 j.m. / l
Glukoza
Norma dla krwi żylnej (cukier)
u noworodków – 2,8-4,4 mmol/l (50-115 mg/dl)
u dzieci –
3,9-5,8 mmol/l (70-105 mg/dl)
u dorosłych – 3,9-6,4 mmol/l
(70-115 mg/dl)
GGT
Gamma-glutamylotransferaza
U kobiet – 10-66 U/l (j.m /l)
U mężczyzn – 18-100
U/l (j.m /l)
GGTP
Gammaglutotranspeptydaza
U kobiet – 7,0 – 32,0 j.m/l (U/l)
U mężczyzn – 11,0 – 50,0
j.m./l (U/l)
HBDH
ehydrogenaza beta-hydroksymaślanowa
55,0 – 140,0 U/l (j.m / l)
15-40 nmol/l/s
Esteraza cholinowa
Cholinoesteraza
ChE
3000 – 9300 U/l (j.m / l)
Lipaza do 3,0 U/l
Gospodarka tłuszczowa
Cholesterol < 200,0 mg/dl (< 5,2 mmol/l)
3,1 – 6,25 mmol/l(120,0 – 200,0 mg%)
HDL (t. zw. „dobry cholesterol”) u mężczyzn – 35-70 mg/dl (0,9-1,8 mmol/l)
u kobiet – 40-80
mg/dl (1,0-2,1 mmol/l)
LDL (t. zw. „zły cholesterol”) < 135 mg/dl (mg%) (< 3,4 mmol/l)
Triglicerydy (trójglicerydy) 50-180 mg/dl (lub mg%)
0,55-2,0 mmol/l
Lipidy całkowite 450,0 – 1000,0 mg%
4,5 – 10,0 g/l
Profil nerkowy
Kinaza kreatynowa
(CK, fosfokinaza kreatynowa, CPK)
U kobiet – 40-285 U/l (j.m / l)
U mężczyzn – 55-370 U/I (j.m
/ l)
Kreatynina 62 – 124 mmol/l
0,6-1,4 mg/dl lub mg%
Kwas moczowy 0,15-0,45 mmol/l
2,5-8,0 mg/dl
148,8 – 416,6
μmol/l
Mocznik
Azot mocznika
2,5 – 7,0 mmol/l
15-40 mg/dl lub mg%
7-18 mg/dl
Pierwiastki śladowe / elektrolity
Chlorki (Cl) 97,0 – 107, 0 mEq/l
Cynk (Zn) 70 – 120 μg/l
Fosfor (P) 3,0 – 4,5 mg%
0,96 – 1,44 mmol/l
Potas (K) 3,5 – 5,0 mmol/l (mEq/l)
Sód (Na) 135 – 145 mmol/l (mEq/l)
Wapń (Ca)
całkowity
4,5 – 5,5 mEq/l
2,0 – 2,65 mmol/l
Wapń (Ca)
zjonizowany
1,0 – 1,25 mmol / l
Żelazo (Fe)
(u kobiet poziom nieco niższy)
50-175 mikrogramów/dl (lub mg%)
12,5 – 30 μmol/l
Wskaźniki krzepnięcia / Koakuologia
Czas krzepnięcia po rekalcynacji 60 – 180 sekund
Czas krzepnięcia metodą Lee – White’a 3 – 9 minut
Czas krwawienia metodą Duke’a 2 – 5 minut
Czas protrombinowy INR 12 – 18 sekund (37°C)
Wskaźnik INR 0,7 – 1,5
Wskaźnik Quicka 80 – 110%
APTT
(czas kaolinowo – kefalinowy)
27 – 35 sekund
Fibrynogen 200 – 400 mg/dl (mg%)
2 – 4 g/l
Czas krwawienia metodą Ivy Przez nacięcie skóry przedramienia na długości 3mm i głębokości
3mm czas krwawienia wynosi poniżej 6min.
Proteinogram
Białko całkowite 6,0 – 8,0 g%
60,0 – 80,0 g/l
Albuminy 3,5 – 5,0 g/dl
53-68% wszystkich białek osocza
Globuliny 2,0 – 3,0 g/dl
20 – 30 g/l
Globuliny alfa1 1 – 4% białka całkowitego
Globuliny alfa2 3 – 14% białka całkowitego
Globuliny beta 8 – 17% białka całkowitego
Globuliny gamma 9 – 22% białka całkowitego
Immunoglobuliny
IgA Immunoglobulina A 150-400 mg/dl 1,5 – 4,0 g/l
IgD Immunoglobulina D 0 – 140 mg/dl 0 – 1,4 g/l
IgE Immunoglobulina E poniżej 150 IU/ml
IgG Immunoglobulina G 900 – 1500 mg/dl 9,0 – 15,0 g/l
IgM Immunoglobulina M 60 – 170 mg/dl 0,6 – 1,7 g/l

Normy badań hormonalnych krwi.

Normy laboratoryjne badań hormonalnych
Nazwa Opis Badania Normy Badania
ACTH Hormon peptydowy godz. 8°°
poniżej 100 pg/ml poniżej 22 pmol/l
godz. 22°°
poniżej 30 pg/ml poniżej 6 pmol/l
T3 T3 całkowite, trijodotyronina całkowita, trijodotyronina, TT3 70-190 ng/dl 1,1-2,9 nmol/l
T4 T4 całkowite, tyroksyna całkowita, TT4 4,0-11,5 ?g/d 57-154 nmol/l
FT3 Wolna trijodotyronina. 3,5-6,5 pmol/l
FT4 Wolna tyroksyna. 0,8 – 2,4 ng / dl
10,3 – 30,9 pmol / l
TSH Hormon tyreotropowy. 0,4-5,0 mU/l
Tgb Tyreoglobulina,
marker nowotworu tarczycy.
poniżej 52 ng/ml poniżej 79 pmol/l
LH Hormon luteinizujący-surowica, luteotropina. 0-12 lat :1-4 U/l
Kobiety: Faza folikularna 1-20 U/l
Faza owulacyjna 26-94 U/l
Faza lutealna 1-8 U/l
Okres menopauzy 13-80 U/l
FSH Hormon folikulotropowy-surowica, folikulotropina. 0-11 lat poniżej 2 U/l
Kobiety: Faza folikularna 4-10 U/l
Faza owulacyjna 10-25 U/l
Faza lutealna 2-8 U/l
W okresie menopauzy 8-15 U/l
Mężczyźni: 2-10 U/l
PRL Prolaktyna Kobiety: 40-470 mU/
Kobiety ciężarne: 12-73 ng/ml 290-1750 mU/l
12-28 tyg. : 14-200 ng/ml 330-4800 mU/lod 28 tyg.: 32-240 ng/ml 770-5700 mU/l
Mężczyźni : 1,5-14,0 ng/ml 35-330 mU/l
Progesteron Kobiety w fazie folikularnej :0,1-1,15 ng/ml 0,3-3,5
nmol/l
Kobiety w fazie lutealnej : 3,15-21,2 ng/ml 9,5-63,6 nmol/lKobiety w okresie menopauzy 0,1-1,0 ng/ml 0,3-3,2 nmol/l
Mężczyźni : 0,1-1,0 ng/ml 0,3-3,2
nmol/l
Estradiol 17 beta estradiol, E2 Kobiety w fazie folikularnej :84-970 pg/ml 0,3-3,5 nmol/l
Kobiety-pik owulacyjny : 13-330 pg/ml 0,48-1,17 nmol/l
Kobiety w fazie lutealnej 73-200 pg/ml 0,26-0,73 nmol/l
Kobiety w okresie menopauzy: 11,2-42 pg/ml 0,04-0,15 nmol/l
Mężczyźni : 11,2-50,4 pg/ml 0,04-0,18 nmol/l
Aldosteron 4-14 ng/dl 110-385 pmol/l
DHEA Dehydroepiandosteron Mężczyźni: 35 – 440 ng/dl 1,7-19 nmol/l
Kobiety: 10 – 330 ng/dl 0,49-16,7 nmol/l
Testosteron Mężczyźni: 10,0-35,0 nmol/l
Kobiety :0,028-0,084 ?g/dl 1,0-3,0 nmol/l
C-peptyd 1,2-1,8 ng/ml 400-600 pmol/l
Kortyzol Kortyzol w surowicy w warunkach Rano: godz 8°° 5-25 ug/dl 0,15-0,70 umol/l
Wieczorem: 2-9 ug/dl
0,055-0,90 umol/
4 godziny po pobudzeniu ACTH: 30-45 ug/dl 0,84-1,24
umol/l
Insulina Na czczo 2-25 mU/l
Po posiłku powyżej 35 mU/l
HGH STH, hormon wzrostu, growth hormone Dzieci: 0-10 ?g 0-20 U/l
Dorośli: 0-5 ?g/l 0-10 mU/l
beta-HCG BHCG, gonadotropina kosmówkowa, choriogonadotropina Kobiety w okresie menopauzy poniżej 9 U/l
Kobiety ciężarne :1 tydzień:10-30 U/l
2 tydzień: do 100 U/l
3 tydzień: do 1000 U/l
4 tydzień: do 10000 U/l
5-12 tydzień:do 290000 U/l
12-16 tydzień: do 53000 U/l
29-40 tydzień: do 60000 U/l
CEA Karcynoembrionalny antygen, antygen rakowo-płodowy 2,5-5,0 ?g/ (Może być wyższy u osób palących tytoń i kobiet w ciąży ! )
PSA Antygen specyficzny prostaty poniżej 4 ng/ml
Osteokalcyna Diagnostyka osteoporozy 0-1 rok: 25-30 ng/ml
1-15 lat: 6-25 ng/ml
Kobiety: 5,6-6,3 ng/ml
Mężczyźni: 6,3-7,3 ng/ml

Normy zostały uśrednione. Wiele laboratoriów analitycznych stosuje swoje własne normy, adekwatne do różnych metod analitycznych. W każdym przypadku należy zwracać uwagę na normy danego laboratorium, a interpretację wyników badań należy pozostawić lekarzowi. Warto pamiętać, że pojedyncza nieprawidłowość w badaniach krwi nie musi oznaczać choroby.

Prometeusze polecają laboratoria: Synevo oraz Diagnostyka.