Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


Henryk Stanisław Różański


Asystent i doktorant
Profesora dr hab. med. Romana Meissnera - kierownika Zakładu Historii Nauk Medycznych w Poznaniu

Naukowiec
Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Katedra Medycyny Społecznej w Poznaniu

Wykładowca.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie Pracownia Biologii i Biochemii

Autor
opublikował około 26 prac naukowych, między innymi:

  • "Poradnik zielarski" Krosno 1993
  • "Poradnik Fitoterapii" Krosno 1990-1994


Wieloletni stypendysta szwajcarskiej Fundacji Buchnera. Autor około 26 prac naukowych :
- z zakresu ekotoksykologii, fitotoksykologii, medycyny środowiskowej, z fitochemii, z fitoterapii i z botaniki (anatomia, histologia, chemotaksonomia).

Szczególnym obiektem zainteresowań autora są choroby skórne (trądziki).
Od 1994 roku prowadzi prace nad utworzeniem bazy szczegółowych informacji o ludowych lekach naturalnych rzadko stosowanych i zaniechanych.

Od 1996 roku prowadzi badania nad utworzeniem własnego układu taksonomicznego roślin, opartego na kryteriach anatomicznych, chromatograficznych, histochemicznych i histologicznych.

Opracował 623 preparaty galenowe wg własnego pomysłu (np. przeciwtrądzikowe, kosmetyczne, uspokajające, odtruwające, na schorzenia układu pokarmowego, wydalniczego, dokrewnego).

Doświadczenie zawodowe:
Publicysta, dydaktyk, naukowiec. Projektant fitobarier, sztucznych fitocenoz i podczyszczalni hydrofitycznych dla składowisk odpadów. Ważniejsze prace naukowe H. Różańskiego: Kompleksowe opracowanie biologicznych skutków oddziaływania zanieczyszczeń ropopochodnych w przyrodzie ( Chimiczieskij sostaw rastienij s poczw zagraznionnych nieftiu i ich farmakologiczieskoje znaczienie, Uniwersytet Homelski, Homel 1998 (Białoruś), Międzynarodowa konferencja Naukowo-Praktyczna; materiały konferencyjne - wydanie książkowe zbiorowe 3-tomowe w języku rosyjskim ; Zaburzenia składu chemicznego roślin leczniczych z gleb zanieczyszczonych ropą naftową i jej pochodnymi, Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej, Ustroń 1998; materiały konferencyjne; Skład chemiczny i właściwości ekotoksykologiczne ścieków z kopalni nafty i gazu, Polskie Tow. Med. Środ., Warężyno 1999, materiały konferencyjne; Zaburzenia składu chemicznego roślin leczniczych, pastwiskowych i warzywnych pochodzących z gleb i wód zanieczyszczonych ropą naftową oraz produktami ropopochodnymi, Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, Poznań 1999, materiały konferencyjne - wydanie zbiorowe książkowe; Trądzik zawodowy u pracowników przemysłu naftowego i warsztatów samochodowych. III Konferencja PTMŚ. Czasopismo "Medycyna Środowiskowa", Sosnowiec 2000; Zanieczyszczenia surowców zielarskich dostępnych w handlu oraz ich właściwości toksykologiczne; Konferencja PTMŚ, materiały konferencyjne, Sosnowiec 2000; Właściwości toksykologiczne wód zanieczyszczonych węglowodorami fluoro- i chloropochodnymi. IV Konferencja PTMŚ, "Medycyna Środowiskowa", Ustroń-Jaszowiec 2001. "Skład chemiczny i ocena właściwości toksykologicznych zanieczyszczeń pyłowych w halach produkcyjnych Krośnieńskich Hut Szkła", (współautor: P. Barzyk), Konf. Pol. Tow. Med. Środ. Materiały konferencyjne, Warężyno 1999 r.

Obalenie poglądu Zellnera o stałości składu chemicznego roślin pasożytniczych poprzez wykazanie zmienności składu chemicznego roślin pasożytniczych i półpasożytniczych i tym samym zmienności właściwości farmakologicznych surowców z nich uzyskiwanych, w zależności od różnorodnych chemotaksonomicznie żywicieli. "Zależność składu chemicznego roślin pasożytniczych od różnorodnych chemotaksonomicznie żywicieli"; Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Botaniki Ogólnej, Poznań 1998. Opracowania botaniczne, fitochemiczne i parazytobotaniczne: "Flora Beskidu Niskiego", Krosno 1989-1998, sponsor: Fundacja Büchnera; "Cormophyta Kotliny Krośnieńskiej", Krosno 1989-1995; sponsor:Fundacja Büchnera; "Rośliny pasożytnicze i półpasożytnicze Polski"- opracowanie książkowe (współautor: K. Świtek, w przygotowaniu do druku) z rysunkami i zdjęciami autora; "Specjalizacja Lathraea squamaria L. do pasożytniczego trybu życia" - praca magisterska (anatomia, embriologia, hodowle in vitro, histologia, fizjologia, chemia);
Dzieje badań krajowych roślin pasożytniczych z rodziny Scrophulariaceae i Cuscutaceae z możliwością wykorzystania ich we współczesnej medycynie - temat pracy doktorskiej, Instytut Medycyny Społecznej, Zakład Historii Nauk Medycznych, Akademia Medyczna w Poznaniu, promotor - prof. dr hab. med. Roman Meissner (Instytut Medycyny Społecznej, Zakład Historii Nauk Medycznych;
Możliwości wykorzystania Lathraea squamaria L. w lecznictwie, P-ń 2001, sponsor badań: Fundacja Buchnera; Toksykologia węglowodorów ropopochodnych w świetle dwóch teorii stresu: Selye`go i Levitta (materiały konferencyjne PTMŚ, Katowice 2002).

Edukacja:
Praca magisterska wykonana w Instytucie Biologii Eksperymentalnej Wydziału Biologii UAM, pod kierunkiem dr hab. E. Zenkteler. Asystent prof. dr hab. med. Romana Meissnera (kierownika Zakładu Historii Nauk Medycznych AM w Poznaniu). Doktorant nauk medycznych w Instytucie Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w Poznaniu. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. med. Romana Meissnera). Ponadto odbył dodatkowe studia indywidualne z zakresu medycyny sądowej w Zakładzie Medycyny Sądowej AM w Poznaniu i z kryminalistyki na UAM.

UWAGA
Wszystkie materiały autorstwa Pana Henryka St. Różańskiego na serwisie "Prometeuszy" opublikowano za jego zgodą. Materiały te pochodzą z publikacji Autora.

Dokument i receptury chronione są prawami autorskimi. Receptur nie wolno stosować do celów zarobkowych!

Stowarzyszenie "Prometeusze" i Autor publikacji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy wykorzystane przepisy spowodują utratę zdrowia. W każdym przypadku chęci zastosowania receptur zamieszczonych na tych stronach należy bezwzględnie skonsultować się ze swym lekarzem.

Poniżej linki do kilku opracowań fitoterapeutycznych z recepturami, autorstwa Henryka Różańskiego, zamieszczone na serwisie Prometeuszy:


Ziołowe alkoholowe nalewki złożone, recepty, mieszanki suchych ziół.

Osobom nie poddającym się terapiom przeciwwirusowym, tym którym terapie takie nie pomogły, a także osobom oczekującym na właściwe terapie farmakologiczne oferujemy od niedawna płatną pomoc ziołoleczniczą (fitoterapeutyczną).

Więcej »

Powrót »
Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.