HCV u dzieci hospitalizowanych

Częstość występowania zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C u dzieci kierowanych do leczenia szpitalnego z różnych przyczyn.

Maria Gołębiowska, Małgorzata Bądyra- Kowalik, Ryszard Kuchciak, Bożena Kubicka

Regionalny Ośrodek Konsultacyjny ds. Szczepień Ochronnych, Szpital im. J. Korczaka Specjalistyczny ZOZ Matki i Dziecka w Łodzi.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C stanowi ważny problem na świecie ze względu na możliwość następstw w postaci marskości i pierwotnego raka wątroby oraz braku do chwili obecnej szczepień ochronnych. U 2221 dzieci w wieku od 0,468 do 17,580 lat (56,6% chłopców i 44,4% dziewcząt) skierowanych do dziecięcego szpitala im. J. Korczaka w Łodzi w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2001 roku z różnych przyczyn, oznaczono przeciwciała anty-HCV.

Zastosowano test III generacji Axsym (Abbott), który u każdego dziecka wykonywano dwukrotnie. Obecność przeciwciał anty-HCV stwierdzono u 3% badanych (66/2221). Wśród nich było 51,5% (34/66) chłopców i 48,5% (32/66) dziewcząt. Większość pochodziła z miast 83% (55/66), w tym 67% (44/66) z Łodzi, tylko 17% (11/66) zamieszkiwało na wsi. Największy odsetek występowania przeciwciał anty-HCV zaobserwowano w grupie 9,10 i 11-latków 8,8% (36/411), najniższy u dzieci do 36 m-ca życia 1,1% (4/375). U 4 dzieci 6,1% (4/66) 2-ch dziewczynek w wieku 9 lat i dwóch chłopców 17-letnich rozpoznano czynny proces na podstawie podwyższonego poziomu ALT (od 45 do 166 IU/I) i wysokiego współczynnika HCV (od 40,31 do 91,66).

Analiza domniemanych przyczyn zagrożenia wirusem HCV wykazała: w 34,8% (23/66) pobieranie krwi do badań w różnych ośrodkach; 22,7% (15/66) przebyte leczenia szpitalne; 18,2% (12/66) zabiegi stomatologiczne; 12,1% (8/66) fryzjerstwo i kosmetyka (tatuaż. przekłuwanie uszu).

Wnioski.

  1. Wyniki nasze wskazują, że przypadkowe zakażenia wirusem HCV najczęściej występują u dzieci w wieku szkolnym.
  2. Niepokój budzi fakt możliwości zakażenia wirusem HCV w gabinetach zabiegowych, stomatologicznych i kosmetycznych.
  3. Należy zwiększyć kontrolę sanitarną w/w placówkach (jednorazowy sprzęt, autoklawy).
  4. Istnieje potrzeba szerzenia oświaty sanitarnej wśród personelu medycznego, studentów, młodzieży szkolnej w zakresie zakażeń wirusami hepatotropowymi.

Źródło: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych , Białystok 5-7 czerwca 2003 roku, Streszczenia.