Sylimarol (sylibinina)

Preparaty dostępne:

Sylimarol® (Herbapol Poznań – polecamy)

Sylimarol® Vita150 https://www.herbapol.poznan.pl/pl/produkty/sylimarol-vita-150
Essylimar® http://essylimar.pl/
Sylimarol® Gastro https://www.herbapol.poznan.pl/pl/produkty/sylimarol-gastro
Sylimarol® Cholesterol https://www.herbapol.poznan.pl/pl/produkty/sylimarol-cholesterol
Sylimarol® Detox https://www.herbapol.poznan.pl/pl/produkty/sylimarol-detox

herbapol poznań

SYLIMAROL 70 mg


ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Silybi mariani fructus extractum siccum

tabletka drażowana

Produkt przeznaczony dla młodzieży powyżej 12 roku życia i dorosłych.

Wielkość opakowania: 30 sztuk

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Sylimarol 70mg ostrożnie.

– Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

– Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

– Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

– Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Sylimarol 70mg i w jakim celu się go stosuje
  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sylimarol 70mg
  3. Jak stosować lek Sylimarol 70mg
  4. Możliwe działania niepożądane
  5. Jak przechowywać lek Sylimarol 70mg
  6. Inne informacje


Co to jest lek Sylimarol 70mg i w jakim celu się go stosuje

Sylimarol 70mg jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Stosowany jest wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin) oraz w niestrawności (wzdęcia, odbijania) po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów. Wspomagająco w dolegliwościach występujących po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.

Grupa farmakoterapeutyczna (kod ATC): A 05 BA 03


Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sylimarol 70mg

Kiedy nie stosować leku Sylimarol 70mg

Nie należy stosować leku, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników lub

nadwrażliwość na rośliny Compositae/Asteraceae.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sylimarol 70mg

W przypadku wystąpienia objawów żółtaczki (zażółcenia skóry, zabarwienia na żółto oczu) należy zasięgnąć porady lekarza. Lek nie jest przeznaczony do leczenia ostrych zatruć wątroby.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie należy stosować preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie preparatu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Sylimarol 70mg

W przypadku stwierdzenia nietolerancji na niektóre cukry należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego produktu.


Jak stosować lek Sylimarol 70mg

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 3 razy dziennie 1 tabletkę po jedzeniu, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Lek wymaga systematycznego stosowania przez około 2-4 tygodnie. Jeśli dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem, który może przedłużyć leczenie do np. 6 miesięcy. Podczas terapii należy unikać środków szkodliwych dla wątroby.

Stosowanie u dzieci

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku u dzieci do 12 roku życia.

Zastosowanie większej  dawki leku Sylimarol 70mg niż zalecana

Brak danych o objawach przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Sylimarol 70mg

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Sylimarol 70mg

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Sylimarol 70mg może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. W trakcie stosowania możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Sporadycznie obserwowane jest łagodne działanie przeczyszczające.


Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. 48 22 49 21 301, fax 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa leku.

Jeśli nasili się jakiekolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Jak przechowywać lek Sylimarol 70mg

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Sylimarol 70mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Inne informacje


Co zawiera Sylimarol 70mg

Substancjami czynnymi leku są:

100 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum siccum, DER 20-34:1, ekstrahent – metanol 90%)

Substancja pomocnicza dodana do wyciągu: benzoesan sodu

Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze: glukozę, skrobię ziemniaczaną, sacharozę, talk, magnezu stearynian, gumę arabską, mieszaninę wosku pszczelego białego i wosku Carnauba (Capol 1295).


Jak wygląda Sylimarol 70mg i co zawiera opakowanie

Lek Sylimarol 70mg jest w postaci tabletek drażowanych.

Dostępne opakowanie zawiera 30 tabletek w blistrze Al/PVC i w kartoniku.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polska

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

  1. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań

tel. + 48 61 886 18 00,  fax +48 61 853 60 58