Zapraszamy osoby z MARSKOŚCIĄ WĄTROBY w wieku 30-79 lat do udziału w badaniu klinicznym.

5433
badanie dla pacjentów z marskością wątroby

Ośrodek badawczy Biokinetica prowadzi badanie kliniczne dla osób z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby w przebiegu marskości wątroby. Celem tego badania jest sprawdzenie stężenia aprocitentanu we krwi po jednokrotnym podaniu. Zostanie zbadane, jak  dużo aprocitentanu jest w Pana/Pani organizmie przez określony czas (farmakokinetyka–oznaczenie ilości substancji czynnej w osoczu). W tym celu będą pobierane próbki krwi w regularnych odstępach czasu od podania aprocitentanu, aby zmierzyć jego stężenie. Pomoże  to  w  oszacowaniu i doborze dawki aprocitentanu u pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym i współistniejącym zaburzeniem czynności wątroby.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

  • zwrot kosztów związanych z udziałem w badaniu do 2400 zł
  • pakiet badań diagnostycznych i lekarskich

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU

  • kobiety i mężczyźni w wieku 30-79 lat
  • osoby z umiarkowaną niewydolnością wątroby
  • potwierdzona marskość wątroby (USG, tomografia, fibroscan)
  • osoby z BMI (wskaźnik masy ciała) od 18 do 32 kg/m2
  • Palacze mogą wziąć udział w badaniu, jeśli powstrzymają się od stosowania wyrobów tytoniowych przez 6 kolejnych dni w trakcie badania

PRODUKT BADANY

Aprocitentan 25 mg w postaci tabletki jest badanym produktem leczniczym opracowanym w celu leczenia podwyższonego ciśnienia krwi, u pacjentów którzy nie reagują wystarczająco na standardowe leczenie obniżające ciśnienie krwi

 

CZAS TRWANIA BADANIA

Badanie będzie trwało u kobiet maksymalnie do 6 tygodni, u mężczyzn 2 tygodnie, licząc od wizyty kwalifikacyjnej do zakończenia badania. Główna część badania (8 wizyt) mieści się w dwóch pierwszych tygodniach badania.

 

OŚRODEK BIOKINETICA

Nadwiślańska 37
05-410 Józefów (k. Warszawy)

kontakt tel.: 727440440

URL: https://badaneo.pl/Gastrologia/04-2020