Artykuły medyczne

Medyczne artykuły naukowe i popularnonaukowe

(Najnowsze na samej górze, najstarsze na samym dole – przegląd z ostatnich 20 lat)

 


 1. Nowe perspektywy leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C


 2. Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV – 2014 rok

 3. Zarys patogenezy zakażenia wirusem C zapalenia wątroby


 4. Jedno zakażenie (HCV) na 190 000 kontaktów seksualnych


 5. Monografia produktu Legalon


 6. FARMAKOLOGICZNE LECZENIE NIEWYDOLNOŚCI I MARSKOŚCI WĄTROBY. Paweł Czekaj, IV Oddział Wewnętrzny Szpitala Wolskiego w Warszawie


 7. ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM I WEWNĘTRZWĄTROBOWA CHOLESTAZA CIĘŻARNYCH PRZY INFEKCJI HCV. Wytyczne Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (Stowarzyszenie Kanadyjskich Położników i Ginekologów)

 8. Zapalenie wątroby typu C w okresie okołoporodowym i Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych przy infekcji HCV

 9. JAK ROZBROIĆ BIOLOGICZNĄ BOMBĘ? Waldemar Halota, Gazeta Lekarska, nr 1 (181) 2006


 10. WSPÓŁCZESNE TRENDY I PIERWSZE DOŚWIADCZENIA KLINICZNE W TERAPII PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C U DZIECI Z ZASTOSOWANIEM PEGYLOWANEGO INTERFERONU ALFA I RYBAWIRYNY, Wojciech Służewski, Iwona Mozer-Lisewska, Magdalena Figlerowicz, Arleta Kowala-Piaskowska, Monika Służewska, X Jubileuszowe Warsztaty Hepatologiczne, Jurata, 29 kwiecień 2005 rok


 11. PRZEBIEG NATURALNY ZAKAŻENIA U DZIECI ORAZ TRANSMISJA RODZINNA WIRUSA C ZAPALENIA WĄTROBY, Aleksandra Matyla-Radzewska, Jacek Wysocki, X Jubileuszowe Warsztaty Hepatologiczne, Jurata, 27 kwiecień 2005


 12. WYNIKI LECZENIA DZIECI Z PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU C PEGYLOWANYM INTERFERONEM I RYBAWIRYNĄ, Arleta Kowala-Piaskowska, Magdalena Figlarowicz, Iwona Mozer-Lisewska, Wojciech Służewski, X Jubileuszowe Warsztaty Hepatologiczne, Jurata, 27 kwiecień 2005

 13. E-kody. Dodatki do żywności stosowane w przemyśle spożywczym i kosmetycznym oraz w farmakologii. Barwniki, zagęszczacze, antyutleniacze i różne dodatki. Opracowanie autorstwa Małgorzaty Kurs – specjalisty dietetyka


 14. Dr Marta Wawrzynowicz-Syczewska – PRZEWLEKŁE ZAKAŻENIE HCV – CHOROBA CIAŁA CZY CHOROBA DUSZY? , Referat Specjalny : X Jubileuszowe Warsztaty Hepatologiczne, Jurata, 29 kwiecień 2005 rok


 15. Profesor Jacek Juszczyk – PIĘTNAŚCIE LAT BADAŃ NAD WIRUSEM C ZAPALENIA WĄTROBY W POLSCE, X Jubileuszowe Warsztaty Hepatologiczne, Jurata, 27 kwiecień 2005 rok


 16. STANOWISKO ZARZĄDÓW GŁÓWNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEPATOLOGICZNEGO DOTYCZĄCE LECZENIA WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C, Jurata 29 kwiecień 2005 rok


 17. Pegintron versus Pegasys – pierwsze porównania skuteczności dwóch pegylowanych interferonów, na podstawie prac K. Cesario i S. Mauss, Konferencja EASL – Paryż, kwiecień 2005 rok – przetłumaczone streszczenia


 18. Historia badań klinicznych nad naturalnym interferonem leukocytarnym – Alfaferone firmy AlfaWasserman – w streszczeniach materiałów przetłumaczonych

 19. Zakażenia wirusem C zapalenia wątroby w rodzinach dzieci chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C – obserwacje własne


 20. HEPATOTOKSYCZNOŚĆ LEKÓW ; Marian Grzymsławski ; Nowiny Lekarskie 2004, 73, 1, 46-49


 21. INTERFERONY ALFA W LECZENIU PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ HCV – „Przegląd Epidemiologiczny” 2004;58:405-411, Prof. Waldemar Halota, Dr Małgorzata Pawlowska, Michaił Andrejczyn


 22. Alternatywa leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C : naturalny interferon alfa – „Zakażenia wirusowe”, Zakażenia 5/2004, Prof. Jacek Juszczyk


 23. Hepatitis C. Vademecum diagnostyki i leczenia przeciwwirusowego. Wydanie internetowe

 24. Stanowisko Sekcji Pediatrycznej PTEiLChZ w sprawie leczenia hepatitis B i C u dzieci

 25. Stanowisko PTEiLChZ i PTH w sprawie leczenia hepatitis B i C u dorosłych


 26. Diagnozowanie i leczenie zakażeń HCV


 27. Alfabet hepatologiczny – „Eskulap Świętokrzyski” czerwiec 2004


 28. Pozapalne zaburzenia funkcji wątroby


 29. Wirusowe Zapalenia Wątroby jako zakażenie szpitalne. „Zakażenia” 1/2004


 30. Hepatologia – postępy w roku 2001


 31. Rola żelaza w przewlekłych chorobach wątroby


 32. Prognozowanie krwawienia po biopsji wątroby na podstawie obserwacji zaburzeń krążeniowo-naczyniowych


 33. Częstość występowania zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C u dzieci kierowanych do leczenia szpitalnego z różnych przyczyn

 34. Występowanie Wirusa TT (TTV) I Markerów Wirusów Pierwotnie hepatotropowych B (HBV), C (HCV) w Grupie Pacjentów Hemodializowanych


 35. Ocena poziomu magnezu (Mg) w surowicy krwi w przebiegu ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu B


 36. Zarys historii badań nad WZW, na podstawie książki autorstwa Profesora Jacka Juszczyka pt. Wirusowe zapalenia Wątroby


 37. Zakażenie wirusem C zapalenia wątroby u dzieci


 38. Poszukiwanie nowych metod leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C. BILN2061 i inne inhibitory proteazy


 39. Postępowanie w przypadku ekspozycji pracowników służby zdrowia na HBV, HCV i HIV


 40. Żywienie a choroby wątroby


 41. Markery biochemiczne pierwotnego raka wątroby


 42. Mykoplazmoza może powodować poważne dysfunkcje wątroby!


 43. Teoria, biologia i terapia w psychoneuroimmunologii


 44. Korzeń Lukrecji (Glycyrhyzin) – alternatywa dla interferonu?


 45. Fibromaglia a HCV


 46. Wirusowe zapalenie wątroby typu C. Stanowisko National Institutes of Health. (Maj 2000)


 47. Zaburzenia funkcji wątroby i dróg żółciowych w cukrzycy


 48. Krioglobulinemia mieszana w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu C


 49. Manifestacje pozawątrobowe przy zakażeniach HCV


 50. Występowanie Chorób skóry przy chronicznej infekcji HCV


 51. Procedury medyczne leczenia Hepatitis B i C, wskazania i przeciwskazania do leczenia


 52. Leczenie Indukcyjne zakażeń HBV i HCV


 53. Karmienie piersią, a zakażenia HCV


 54. Wybrane problemy epidemiologi i kliniki zakażeń HCV


 55. Tydzień Walki z WZW C (99 rok)


 56. WZW C a depresja


 57. Konferencja o szczepieniach przeciw HBV


 58. Autoagresja pod kontrolą


 59. Infergen i rybaviryna


 60. Znaleziono klucz do leczenia Hepatitis C