Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


Zdrowieć z TFX-em


Wzmocnij system obronny

O potencjale leczniczym preparatu grasiczego TFX rozprawiali bardzo kompetentni i znaczący przedstawiciele polskiej nauki, którzy na początku czerwca przyjechali do Wojcieszyc koło Jeleniej Góry na konferencję naukową organizowaną przez firmę Finepharm.


Rozpoczęte w latach 70-tych prace nad TFX-em, zaowocowały preparatem będącym substytutem grasicy na miarę ówczesnych możliwości wiedzy i metod badawczych. Preparat ten miał stanowić pierwszy krok w znalezieniu nowego podejścia do leczenia szeregu trudnych chorób, dla których nie ma leczenia polegającego na bezpośredniej eliminacji czynnika chorobotwórczego. Koniec wieku XX przyniósł spadek zainteresowania terapią zmierzającą do odbudowy uszkodzonych struktur i funkcji układu odpornościowego hormonami grasicy. Był to jednak spadek przejściowy. Tylko w ciągu ostatnich 6 lat ukazało się na świecie ponad 500 prac z zakresu klinicznych zastosowań preparatów grasicy i farmakodynamiki.

- Rozpoczyna się nowy rozdział dla TFX-u. Najprawdopodobniej bieżący rok będzie przełomowy, bowiem firma Finepharm stała się podmiotem odpowiedzialnym za produkcję tego preparatu. Intencją naszą jest prowadzenie dalszych prac rozwojowych. Prace te powinny przynieść nowe zastosowania TFX, nowe sposoby jego dawkowania, aby tym samym zwiększyć efektywność leczenia tym preparatem - mówił dr Jan Czarnecki, główny współtwórca preparatu i prezes zarządu firmy Finepharm podczas rozpoczęcia konferencji. Była ona także, dla uczestniczących w niej lekarzy, okazją do uzyskania wiedzy z zakresu funkcjonowania układu odpornościowego i jego udziału w postępowaniu terapeutycznym, a także zapoznania się z opiniami leczniczego zastosowania TFX-u najbardziej kompetentnych przedstawicieli polskiej medycyny.

O układzie odpornościowym jako "wewnętrznym lekarzu" naszego organizmu mówił prof. Marek Dąbrowski z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie.

Rolą wewnętrznego lekarza jest wspomaganie procesów napraw i regeneracji tkanek, bez których nie jesteśmy w stanie bronić się skutecznie przed postępującym procesem starzenia się. Wreszcie ten układ odpornościowy musi się powstrzymać od niewłaściwych reakcji typu alergicznego i autoagresyjnego. Kiedy może to wszystko zrobić? Wtedy, gdy otrzymuje ciągłe zaopatrzenie w postaci wysokokwalifikowanych kadr naukowo-organizacyjnych swojego społeczeństwa komórkowego tzw. limfocytów grasiczozależnych, wykształconych pod wpływem grasicy.

- Istota rzeczy leży w tym, że ten instruktarz ze strony grasicy jest przekazywany poprzez taki preparat jak TFX. Dzięki TFX-owi możemy odnawiać sprawność układu i w ten sposób przyczyniać się do poprawy jego właściwości obronnych, tolerogennych, antyalergicznych, antyautoagresyjnych - wskazywał profesor Dąbrowski.

Mówiąc o możliwości zastosowań terapeutycznych TFX, podkreślał bardzo szeroki zakres różnych chorób wynikających z niedoboru odpornościowego. Są to choroby dystroficzne różnych tkanek, nawracające i przewlekłe infekcje górnych dróg oddechowych, dróg moczowo-płciowych, skóry, błon śluzowych, to choroby autoagresyjne jak stwardnienie rozsiane, toczeń rumieniowaty układowy (lupus erythematosus), zapalenie tarczycy wywołane autoagresyjną reakcją wynikającą z zaburzeń immunoregulacyjnych układu odpornościowego. TFX może wspomóc siły obronne układu wobec nawracających infekcji bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych, co więcej, przekonywał prof. Dąbrowski, ten rodzaj leczenia ma ogromną zaletę, bo nie jest obciążony niepożądanymi objawami ubocznymi.

Kontynuując temat, prof. Adam Jankowski z Akademii Medycznej we Wrocławiu nawiązywał do zastosowań TFX-u u dzieci, mających pierwotne lub wtórne niedobory immunologiczne. Twierdził, że jeżeli zaburzenia nie są zbyt głębokie, można w tych przypadkach zastosować TFX jak lek nieomal z wyboru. TFX bowiem, jako immunomodulator, będący namiastką czynnika grasicy, powoduje rewelacyjne zwiększenie korzystnych dla organizmu komórek, których zadaniem jest stworzenie przeciwciał niszczących agresora czyli przyczynę choroby.

- Oczywiście TFX nie jest panaceum na wszystko - zastrzegał profesor Jankowski - ale w pewnych uzasadnionych sytuacjach należy go zastosować. Np. w zapaleniach wątroby, szczególnie typu B, w nawracających zapaleniach dróg oddechowych, szczególnie u dzieci młodszych, które stanowi 80 procent wszystkich zachorowań. Opanowanie tych schorzeń spowoduje znaczną poprawę stanu zdrowia dziecięcej populacji. Oczywiście, nie można tego stwierdzenia potraktować jako wystąpienia przeciwko stosowaniu antybiotyków. Przy ostrym zakażeniu antybiotyk musi być zastosowany, podkreślał profesor Jankowski. Chodzi jednak o to, aby pomiędzy zakażeniami zbudować prawidłową odporność, a to właśnie potrafi TFX. Zatem zalecenie byłoby takie, żeby dziecko z ostrym zakażeniem leczyć antybiotykiem, ale potem immomodulować czyli odbudowywać uszkodzone struktury i funkcje układu odpornościowego właśnie TFX-em.

Niestety, np. w neurologii prawie w ogóle nie korzysta się w z preparatu, który oddziałuje na układ immunologiczny.

- Wszyscy myślą, że on jest tylko czynnikiem obronnym. Pomijane jest natomiast to, że wspólnie ze wszystkimi tkankami, a w szczególności z grasicą, która praktycznie steruje całym układem immunologicznym, harmonizuje funkcje organizmu, potrafi wykonać zadania naprawcze. Dlatego właśnie należałoby wprowadzić TFX do praktyki klinicznej i zastosować do leczenia pewnych chorób – mówił prof. Roman Mazur, z bydgoskiego Collegium Medicum. Jednym z takich schorzeń jest stwardnienie rozsiane.

Profesor dzielił się swoimi 30-letnimi doświadczeniami stosowania TFX-u w leczeniu ambulatoryjnym (obserwacje dotyczyły 500 pacjentów). Zastrzegał, że nie były to jednak badania z prawdziwego zdarzenia, ale obserwacje zachowania się choroby pod wpływem leczenia TFX-em. Np. u wielu chorych w postaci przewlekłej postępującej zaobserwowano brak narastania istniejących objawów ogniskowych lub spowolnienie ich narastania. Warunkiem jest ciągłe pulsacyjne podawanie TFX. Profesor Mazur podkreślał również, że leczenie stwardnienia rozsianego przy pomocy tymoterapii, (jak w cukrzycy podawanie insuliny), powinno trwać do końca życia. Jako przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leczenia Udaru Mózgu, wskazywał także na potrzebę stosowania TFX-u w ostrej fazie udaru mózgu (rocznie zapada na tę chorobę od 50 do 70 tysięcy ludzi, z czego 70 proc. chorych wymaga stałej opieki, od 20 do 30 proc. umiera).

- Aby zmniejszyć rozległość niedomogów krążenia mózgowego, trzeba zadziałać na rozregulowane mechanizmy pozamózgowe. Jeżeli ich nie wyregulujemy, dochodzi do obrzęku mózgu, a to doprowadza do śmierci - mówił prof. Mazur. Jednocześnie bardzo mocno akcentował potrzebę włączenia do prowadzonej przez neurologów diagnostyki i leczenia udarów, wsparcie specjalistów z innych dziedzin medycznych, również immunologów. Zdaniem profesora, aby zmniejszyć śmiertelność i rozmiary kalectwa w udarze mózgu należałoby, nie odstawiając innych leków, dołączyć do nich tymoterapię.

- Czytając teoretyczne i doświadczalne rozważania immunologów na temat TFX, liczymy nie tylko na podniesienie odporności organizmu, ale na pomoc w odbudowie tkanek nerwowych, i przy dłuższym podawaniu leku, wpływ na homeostaz ę mózgową - przekonywał.

Na potrzebę powrotu do zaniechanych przed piętnastoma laty badań nad leczniczymi możliwościami TFX-u wskazywała prof. Daniela Dworniak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych w Łodzi, przywołując wyniki poczynionych niegdyś obserwacji.

Nawet przy tak niskiej dawce (preparat podawano tylko raz w tygodniu) testy dotyczące funkcjonowania wątroby bardzo się poprawiły. Zachodziła także poprawa parametrów immunologicznych, aczkolwiek nie wszystkich. Może trzeba byłoby przedłużyć tę obserwację i zmienić dawkowanie. Niemniej jednak była to bardzo istotna przesłanka wskazująca, że te badania mają sens i należałoby je rozwijać. Zostały one jednak zatrzymane, ze względu na wejście interferonu i fakt, że poprzedni producent preparatu nie był tym zainteresowany. Stracono 15 lat, ale do idei trzeba powrócić i trzeba to kontynuować - mówiła prof. Dworniak. Wspomniała także o działaniach związanych z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, gdzie we wstępnych badaniach w przyjętym dawkowaniu nie uzyskano satysfakcjonujących rezultatów, ale być może nowa praca habilitacyjna docenta Macieja Jabłkowskiego, która niebawem będzie publikowana, rzuci nowe światło na to zagadnienie i być może okaże się też, że warto budować program badawczy dotyczący wpływu TFX-u na wirusowe zapalenie wątroby.

Do tych poszukiwań przekonywał również prof. Jacek Juszczyk, szef kliniki Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu argumentując, że w hepatologii ostatnich 50 lat doszło do zasadniczych zmian w koncepcji leczenia wirusowych zapaleń wątroby wywoływanych przez wirusy B i C.

- Najpierw wykryto, jakie wirusy są odpowiedzialne za wywoływanie tych i innych zakażeń atakujących wątrobę, a następnie, po latach żmudnych badań, przybliżono się do poznania mechanizmów ostrych i przewlekłych zapaleń wirusowych. Ostatecznie uznano, że stosowane w tamtych czasach leki nie sprzyjają rozwojowi korzystnej dla ustroju odpowiedzi odpornościowej. Wręcz przeciwnie - powinna ona być wykorzystywana w celu wzmocnienia sił obronnych - wskazywał prof. Jacek Juszczyk. Przypominał także, że koncepcja wprowadzenia korekt w odpowiedzi odpornościowej w przewlekłych zapaleniach wątroby została w dużej mierze sformułowana i wprowadzona do profilaktyki przez polskich badaczy. Było to możliwe dzięki oryginalnej, rodzimej technologii opracowanej przez zespół polskich naukowców z laboratorium badawczo-rozwojowego jeleniogórskiej "Polfy" prowadzony pod kierownictwem dr Jana Czarneckiego. W rezultacie prowadzonych badań opracowano skład preparatu o nazwie TFX [Thymus Factor X], który ma funkcje korygujące ("wyrównujące-wzmacniające") aktywność komórek, bez których system odpornościowy, jeśli tak można powiedzieć, pracuje nieco chaotycznie.

Polscy hepatolodzy powinni więc przypomnieć sobie znowu o TFX-ie, tym bardziej, że w USA preparat o podobnym (lecz węższym!) działaniu jest już zarejestrowany.

- Według ostatnich badań, poza uznanym działaniem immunorekonstrukcyjnym, zdefiniowanym w latach ubiegłych, czynniki grasicy, które również występują w TFX-ie, zdają się odgrywać niepoślednią rolę w regeneracji zapalnie zmienionej rogówki, ułatwiają gojenie się zmian skórnych towarzyszących chorobie Bürger'a czy cukrzycy, sprzyjają regeneracji mięśnia sercowego po przebytym zawale - informowała dr hab. Anna Stasiak- Barmuta z Zakładu Alergologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Białymstoku. – Ostatnie lata przyniosły nowe odkrycia dotyczące dwóch substancji bardzo obficie występujących w grasicy, tj. tymozyny a1 i tymozyny b4. Substancje te znajdują się również w preparacie TFX. Stwierdzono, że tymozyna a1 poza swoimi funkcjami immunomodulującymi działa bezpośrednio hamująco na rozwój wirusa zapalenia wątroby typu B i C, zarówno jako monoterapia lub w stosowaniu skojarzonym z klasycznymi lekami przeciwwirusowymi.

Profesor wspominała także o niezwykle atrakcyjnych wynikach stosowania hormonów grasicy w nabytym zespole niedoboru odporności (AIDS). Osobny problem stanowią choroby nowotworowe, gdzie wstępne badania wykazują wpływ terapii hormonalnej na wydłużenie czasu przeżycia chorujących na czerniaka czy raka wątroby. Badacze podkreślają jednak, iż w przypadku terapii nowotworów, hormony grasicy powinny być stosowane obok klasycznego leczenia przeciwnowotworowego, jako leki, pozwalające na regenerację poddanego immunosupresyjnym wpływom chemio -czy radioterapii układu immunologicznego.


Jadwiga Burdzy-Wardach

"Nasze Zdrowie"


Powrót»Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

Essentiale

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.