Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


Testy w kierunku wykrycia HCV


Testy przesiewowe na obecność antyHCV i RNA HCV.

The National Academy of Clinical Biochemistry
LABORATORY MEDICINE PRACTICE GUIDELINES
WYTYCZNE LABORATORYJNE DOTYCZĄCE BADAŃ PRZESIEWOWYCH, ROZPOZNAWANIA I MONITOROWANIA USZKODZEŃ WĄTROBY

Wydawca: Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. Warszawa 2001

Zapalenie wątroby typu C (HCV) – Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) jest wirusem RNA należącym do rodziny flawowirusów. Jak dotąd nie powiodły się próby wyhodowania tego wirusa; rozpoznawany jest on poprzez wykrycie sekwencji wirusowych metodami rekombinacyjnymi. Obecnie określono sekwencję całego genomu wirusa. Aktualnie nie są dostępne w handlu żadne testy pozwalające na wykrywanie antygenów HCV, chociaż opracowano bardzo czuły test wykrywający białko rdzeniowe tego wirusa.

Większość testów wykrywających zakażenie HCV mierzy obecność przeciwciał przeciwko wirusowi. Testy przesiewowe pozwalają wykrywać przeciwciała skierowane przeciwko białkom wirusa HCV, które zwykle pojawiają się średnio 80 dni (zakres od 33 do 129 dni) po zakażniu; wykorzystywana jest druga generacja testów immunoenzymatycznych anty-HCV (EIA-2). Pacjenci z obniżoną odpornością oraz poddawani dializom mogą w rzadkich przypadkach wykazywać brak przeciwciał wykrywanych przez EIA-2, pomimo innych dowodów na aktywne zakażenie wirusem.

Trzecia generacja testów EIA (EIA-3) wykrywających przeciwciała anty-HCV została zaakceptowana przez FDA do badań przesiewowych produktów krwiopochodnych. Zawierają one rekonfigurowane antygeny rdzeniowe i NS3 oraz dodatkowy antygen (NS5), który nie występuje w testach EIA-2. EIA-3 charakteryzują się nieznacznym wzrostem czułości, ale jednocześnie mniejszą swoistością niż EIA-2, przy skróceniu okresu wykrywalności przeciwciał do średnio 7-8 tygodni po zakażeniu. W przypadku pacjentów, u których doszło do eliminacji wirusa HCV z krążenia, miano przeciwciał anty-HCV stopniowo obniża się i ostatecznie zanika u 6-10% zakażonych osób. W ocenie możliwości okołoporodowego przeniesienia wirusa HCV stwierdzano zanik przeciwciał matczynych po 12 miesiącach u 90% nie zakażonych niemowląt, zaś u 100% po 18 miesiącach. U około 90% zakażonych niemowląt wykrywano RNA HCV w osoczu w trzecim miesiącu życia.

Uzupełniające testy wykrywające przeciwciała anty-HCV mogą być pomocne w rozstrzyganiu wątpliwości dotyczących fałszywie dodatnich wyników testów EIA.Rekombinowane testy immunoblot (RIBA) zawierają te same antygeny HCV co testy EIA, a także dysmutazę nadtlenkową (SOD) do wykrywania nieswoistych przeciwciał przeciwko białkom drożdży (rekombinowane antygeny HCV są zwykle uzyskiwane z zastosowaniem drożdży jako wektorów ). Dodatni wynik testu RIBA definiowany jest jako reaktywność na dwa lub więcej antygeny HCV pochodzące z różnych rejonów genomu, przy braku reaktywności na SOD. Reaktywność na pojedynczy antygen wirusa HCV lub reaktywność w szerokim zakresie antygenów wraz z reakcją na SOD uznawane są za wyniki nieokreślone. W populacjach z wysokim ryzykiem zakażenia HCV, jest mniej niż 1% wyników fałszywie dodatnich w testach EIA-2. Ponadto u osób świeżo zakażonych testy RIBA dają wynik dodatni tylko w 85% przypadków. Tak więc w populacjach o wysokim ryzyku zakażenia nie ma konieczności wykonywania tych testów w celu zdiagnozowania zapalenia wątrobytypu C.

Aktywne zakażenie wirusem HCV definiowane jest obecnością RNA wirusa w osoczu. RNA HCV może być wykryty w ciągu 1-2 tygodni po ostrym zakażeniu, czyli kilka tygodni przez pojawieniem się nieprawidłowych wartości AlAT oraz przed pojawieniem się przeciwciał anty-HCV . Na Rysunku 7 przedstawiono profil czasowy markerów w typowym zakażeniu HCV.
Rysunek 7 – Wykres zmian stężeń markerów serologicznych w czasie w ostrym zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu C. Po zakażeniu, pierwszym wykrywalnym markerem jest RNA wirusa HCV pojawiający się w osoczu 1-2 tygodnie po ekspozycji. Stężenie RNA stopniowo rośnie, jednak wraz z rozwojem odpowiedzi immunologicznej zaczyna opadać; w około 15% przypadków przejściowo wynik badania RNA może być ujemny. Przeciwciała anty-HCV pojawiają się średnio 8-10 tygodni po ekspozycji; czas ten w przypadku testów trzeciej generacji jest krótszy niż w testach drugiej generacji. Po okresie ostrej infekcji, który u większości osób jest niemy klinicznie, w 75-85% przypadków dochodzi do rozwoju przewlekłego zakażenia HCV. W okresie przejściowym między ostrą i przewlekłą fazą zakażenia, okresowo stwierdzana może być obecność RNA HCV oraz podwyższone wartości AlAT; najczęściej parametry te mogą być dodatnie wiele lat po zakażeniu, chociaż w 15-25% przypadków przewlekłego zakażenia wartości AlAT mogą utrzymywać się w granicach wartości prawidłowych.

Pomimo braku akceptacji ze strony FDA, testy wykorzystujące metodę PCR z odwrotną transkrypcją (RT) do wykrywania RNA wirusa HCV są powszechnie stosowane w praktyce klinicznej; najczulszy z nich wykrywa >100 kopii RNA/ml. Testy wykrywające RNA wirusa nie mają standaryzacji, zaś wyniki testów ilościowych mogą wykazywać znaczne różnice między poszczególnymi laboratoriami korzystającymi z różnych testów. RNA wirusa HCV jest bardzo podatny na degradację wskutek wysokiej aktywności RNA-zy obecnej we krwi; tak więc próbki przeznaczone do oznaczenia RNA wirusa powinny być odwirowywane zaraz po wytworzeniu się skrzepu. Do testów badających RNA HCV preferowane jest użycie próbek osocza zawierających EDTA lub cytrynian sodu. Heparynizowane osocze wykazuje działanie hamujące na wiele testów wykorzystujących amplifikację kwasów nukleinowych, natomiast próbki są niestabilne, o ile nie zostaną zamrożone wkrótce po pobraniu. Jeśli wirowanie przeprowadzane jest natychmiast, tracone jest mniej niż 10% RNA HCV nawet wówczas, gdy osocze lub surowica nie są oddzielane od elementów morfotycznych przez okres do 6 godzin. W przypadku stosowania probówek z separatorem, próbki pozostają stabilne przez okres do 24 godzin po wirowaniu . Dopuszczalne jest krótkotrwałe (< 7 dni) przechowywanie surowicy lub osocza w temperaturze 4°C. Po zamrożeniu próbki pozostają stabilne przez okres trzech cykli zamrażania-rozmrażania. Testy do ilościowego oznaczania RNA wirusa HCV są często mniej czułe niż testy jakościowe wykorzystujące te same technologie, jednak nie jest to regułą. Aktualna wersja testu wykorzystującego technologię branched DNA jest mniej czuła (z dolnym progiem wykrywalności 200 000 kopii/ml); mimo to testy tego typu charakteryzują się lepszą liniowością i powtarzalnością niż testy PCR. Ostatnio do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych został wprowadzony bardziej czuły test. W przypadku pacjentów z przewlekłym zakażeniem wirusem HCV, którzy nie byli leczeni, jest mało prawdopodobne uzyskanie próbek, w których RNA wirusa jest niewykrywalne w teście branched DNA, zaś wykrywalne metodą PCR. Wyniki poszczególnych metod pomiarowych nie mogą być bezpośrednio porównywalne z powodu wykorzystywania różnych standardów. Obecnie dostępny jest międzynarodowy standard Światowej Organizacji Zdrowia dla testów do oznaczania RNA wirusa HCV metodą amplifikacji kwasów nukleinowych i jest on wprowadzany przez producentów zestawów.

Zalecenia:

Testy przesiewowe EIA do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi HCV są odpowiednie do diagnozowania przeszłych lub aktualnych zakażeń w populacjach o dużej zachorowalności; nie ma konieczności stosowania dodatkowych testów u tego rodzaju pacjentów. Jeśli konieczne jest potwierdzenie aktywnego zakażenia, wykorzystany powinien być test do oznaczania RNA wirusa HCV.

Testy uzupełniające do oznaczania przeciwciał anty-HCV (RIBA) powinny być wykorzystywane w przypadku badań populacji o niskiej zachorowalności, lub też w celu potwierdzenia wcześniejszego zakażenia HCV u pacjentów, u których wynik badania RNA wirusa jest ujemny.

W przypadku testów do oznaczania RNA wirusa HCV konieczne jest uzyskanie lepszej zgodności między poszczególnymi metodami oraz lepszej precyzji; metody powinny wykorzystywać standard opracowany przez Światową Organizację Zdrowia.

Próbki przeznaczone do oznaczania RNA wirusa HCV powinno stanowić osocze pobrane na EDTA lub cytrynian, krew powinna być odwirowywana natychmiast po pobraniu w celu uniknięcia fałszywie niskich wyników.Powrót »Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.