Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


Ocena poziomu magnezu (Mg) w surowicy krwi w przebiegu ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu B.

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM w Lublinie


Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: Jak kształtuje się poziom Mg w surowicy krwi u chorych w ostrym okresie wzw B? Czy przebieg kliniczny ostrego wzw B ma wpływ na zmiany stężenia tego pierwiastka w surowicy krwi? Jak kształtuje się poziom Mg w surowicy krwi u tych samych chorych w okresie wczesnej rekonwalescencji? Czy stężenie tego pierwiastka w surowicy krwi zmienia się w ostrym okresie choroby i we wczesnej rekonwalescencji w porównaniu z kontrolą?

Materiał i metody.
Badaniem objęto 39 chorych w wieku od 18 do 76 lat hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych AM w Lublinie z rozpoznaniem ostrego wzw typu B. Analizie poddano grupy z uwzględnieniem: płci (12 mężczyzn, 27 kobiet) i przebiegu klinicznego (lekki 11 osób, średniociężki 15 osób, ciężki 13 osób). Poziom Mg oznaczano w surowicy krwi metodą absorpcyjnej spektometrii atomowej (AAS) przy długości fali 285,2 nm, pięciokrotnie: w pierwszej (badanie l), dziesiątej (badanie II), dwudziestej (badanie III) i ostatniej dobie hospitalizacji (badanie IV) oraz po czterech tygodniach od wypisania z Kliniki (badanie V). Grupa kontrolna obejmowała 24 osoby w wieku od 22 do 69 lat, w tym 13 mężczyzn i 11 kobiet, u których poziom Mg oznaczano Jednorazowo. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu c-Cochrana i Coxa.

Wyniki.

W grupie kontrolnej poziom Mg u mężczyzn wynosił 926,8 ± 79,1 umol/l, u kobiet 927,5 ± 144 umol/l (P > 0,90). Podobnie nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w poziomie Mg w surowicy krwi w zależności od płci w grupie chorych. W badaniu l-szym stężenie Mg w surowicy krwi chorych z lekkim przebiegiem ostrego wzw B wynosiło 777,5 ±87,6 umol/l. w średnio ciężkim 877,9 ± 124,1 umol/l, a w ciężkim 825,4 ± 153,1 umol/l (P > 0,05). W badaniu ll-gim w postaci lekkiej 782,6 ± 105,4 umol/l, średniociężkiej 871,5 ± 147,7 umol/l, w ciężkiej 774,0 ± 108,7 umol/l (P > 0,05). W badaniu lll-cim w postaci lekkiej stężenie Mg w surowicy krwi wynosiło 792,9 ± 159,3 umol/l, średniociężkiej 809,5 ± 112,8 umol/l, w ciężkiej 819,0 ± 117,9 umol/f (P > 0,05). W badaniu IV-tym w postaci lekkiej 841,3 ±130,7 umol/l, w średniociężkiej 841,9 ±167,7 umol/l, w ciężkiej 783,3 ± 140,8 umol/l (P > 0,05). W okresie wczesnej rekonwalescencji (badanie V) stężenie Mg w surowicy krwi w ostrym wzw B o przebiegu lekkim wynosiło 818,1 ±202,8 umol/l, w średniociężkim 836,4 ± 145,5 umol/l, w ciężkim 872,1 ± 179,9 umol/l (P > 0,05). Zatem w żadnym z pięciu badań nie wykazano istotnego wpływu przebiegu choroby na poziom tego pierwiastka w surowicy krwi. Porównanie poziomu Mg w surowicy krwi w obu grupach wskazuje, że jest on niższy w grupie chorych średnio aż o 105,0 umol/l i różnica ta jest statystycznie wysoce istotna (P< 0,001).

Wnioski

Stwierdzono niższy w porównaniu z kontrolą poziom Mg w surowicy krwi chorych. Nie obserwowano zależności pomiędzy ciężkością przebiegu ostrego wzw B, a stopniem hypomagnezemii. We wczesnej rekonwalescencji stężenie Mg w surowicy krwi nie ulega normalizacji i utrzymuje się na poziomie z ostrego okresu choroby.

Niski poziom Mg w surowicy krwi w przebiegu ostrego wzw B wskazuje na celowość prowadzenia podaży wyrównującej.

Źródło: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych , Białystok 5-7 czerwca 2003 roku, Streszczenia.Powrót »Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

Essentiale

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.