Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


Lamiwudyna - leczenie WZW typu B dzieci i dorosłych


Wstępna serologiczna i wirusologiczna ocena skuteczności 48-tygodniowej terapii lamiwudyną przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B.

Wojewódzki Szpital Zakaźny, Warszawa.


W okresie marzec-grudzień 2001 włączono do leczenia 190 pacjentów (70 K w wieku 21-80 lat, średnio 51,6 i 120 M w wieku 17-77 lat, średnio 51,1). Od stwierdzenia obecności HBsAg do rozpoczęcia leczenia upłynęło 14-1500 tygodni (średnio 295). U pacjentów obserwowanych krócej niż 24 tygodnie przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B rozpoznano na podstawie obrazu klinicznego. W 71 przypadkach klinicznie stwierdzano marskość wątroby (u 25 K i 46 M).

W badanej grupie wystąpiło 13 poważnych działań niepożądanych: 10 pacjentów zmarło (u 4 powodem była dekompensacja choroby wątroby, u pozostałych zawał serca, udar mózgu lub nieznana nam przyczyna), u 1 wystąpiła pancytopenia (wcześniej rozpoznawano chorobę rozrostową szpiku), 1 pacjentka zaszła w ciążę. Dwie osoby przerwały leczenie na własną prośbę. Pacjenci otrzymywali Zeffix w dawce 100 mg/dobę, a osoby z upośledzoną czynnością nerek 50 mg/dobę.

W momencie rozpoczęcia leczenia antygen HBe (HBeAg) wykryto u 128 osób. HBeAg był ujemny u 62 osób, w tym: przeciwciała anty-HBe (HBeAb) obecne i HBV DNA (metodą PCR) obecny u 42 osób, HBeAb ujemne u 11 osób (HBV DNA obecny u 10, brak danych u 1 osoby). Brak wyniku przeciwciał anty-HBe u 9 osób (HBV DNA obecny u 8, brak danych u 1 osoby). Po 48 tygodniach terapii nie wykryto antygenu HBs (HBsAg) u 6 osób, stwierdzono sero-konwersję z HBeAg(+) do HBeAg(-) i anty-HBeAb(+) u 19 osób, w tym HBV DNA obecny u 4, ujemny u 13, brak danych u 2 osób. Dodatni wynik HBV DNA w 48 tygodniu stwierdzono u 81, w tym wiremię powyżej 10 (do 5. potęgi) kopii/ml u 27 osób. Rewersję z HBeAg(-) i HBeAb(+) do HBeAg(+) zaobserwowano w 5 przypadkach, w tym ujemny wynik HBV DNA był u 3, dodatni u 2 osób.

U 67 pacjentów z badanej grupy przedłużono leczenie powyżej 48 tygodni. Były to osoby z marskością wątroby, u których w trakcie terapii obserwowano poprawę stanu klinicznego albo nie doszło do serokonwersji w układzie „e".Wyniki leczenia lamiwudyną dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B.

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego

Przewlekłe zapalenie wątroby typu B (pzw B) u dzieci stanowi nadal bardzo poważny problem kliniczny. Wiadomo bowiem, iż trwające przez wiele lat czynne zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) może prowadzić do poważnych powikłań w postaci marskości narządu, a niekiedy do rozwoju raka wątroby. Stąd istnieje konieczność ograniczania replikacji HBV u zakażonych osób. Prowadzone w naszym ośrodku badania wykazały, że leczenie interferonem alfa (IFN alfa) powoduje poprawę u około 40-50% dzieci z pzw B. Pozostaje więc nadal duża grupa chorych, u których pomimo przeprowadzonej terapii utrzymują się cechy czynnego procesu zapalnego w wątrobie. Dodatkowo u niektórych dzieci z pzw B leczenie interferonem alfa jest przeciwwskazane z powodu współistnienia innych chorób, albo zostało przerwane ze względu na nasilone objawy uboczne. Zastosowany przez nas lek lamiwudyna jest analogiem nukleozydowym hamującym syntezę genomowego DNA wirusa zapalenia wątroby typu B.

Celem pracy było określenie skuteczności lamiwudyny w leczeniu dzieci z pzw B. Badaniem objęto 30 dzieci z pzw B w wieku od 6-18 lat (21 chłopców i 9 dziewczynek), W grupie tej znalazło się 27 chorych, u których zastosowana wcześniej terapia IFN alfa była nieskuteczna oraz 3 pacjentów, u których IFN alfa był przeciwwskazany. Lamiwudynę podawano w dawce 3 mg/kg masy ciała (maksymalnie 100 mg) 1 x dziennie rano na czczo przez 48 tygodni. Aktywność replikacyjną HBV określono poprzez oznaczenie antygenów HBs i HBe oraz badania ilościowe HBV DNA w surowicy krwi chorych dzieci w dniu rozpoczęcia leczenia oraz bezpośrednio po zakończeniu terapii. Kontrola przebiegu leczenia prowadzona była w warunkach ambulatoryjnych 1 raz w miesiącu.

W wyniku przeprowadzonej terapii stwierdzono obniżenie poziomu HBV DNA w surowicy krwi 27 chorych, w tym u 17 dzieci uzyskano wynik ujemny. Serokonwersję w układzie HBeAg/anty HBe uzyskano u 9 dzieci, a u kolejnych 6 stwierdzono eliminację antygenu HBe przy równoczesnym braku przeciwciał anty HBe. U 15 dzieci wykazano obecność antygenów HBs i HBe w surowicy. W trakcie leczenia lamiwudyną obserwowano następujące objawy uboczne: bóle głowy (2), bóle brzucha (1), uczucie zmęczenia (4), nawracające infekcje górnych dróg oddechowych (6).

Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że leczenie lamiwudyną ma istotny wpływ na obniżenie aktywności replikacyjnej HBV u dzieci z pzw B. Mimo, że lek zastosowano głównie u chorych po nieskutecznej kuracji IFN alfa, uzyskano poprawę wyników u 90% dzieci (27/30). Równocześnie lamiwudyną była dobrze tolerowana, a obserwowane objawy uboczne występowały sporadycznie i w niedużym nasileniu.Źródło: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych , Białystok 5-7 czerwca 2003 roku, Streszczenia.Powrót »Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

Essentiale

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.