Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


KRYTERIA WŁĄCZENIA DO PROGRAMU, WYKLUCZENIA Z PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO (LEKOWEGO) PRZEWLEKŁYCH ZAPALEŃ WĄTROBY TYPU C I B INTERFERONEM PEGYLOWANYM, REKOMBINOWANYM (KLASYCZNYM) I NATURALNYM ORAZ MONITOROWANIE CHOREGO I WYNIKÓW LECZENIA PODCZAS TRWANIA LECZENIA

INTERFERON ALFA PEGYLOWANY (PEG IFN) 2A lub 2B (PEGINTRON lub PEGASYS)

Kryteria włączenia do programu - WZW C
 • obecność HCV RNA(+) w surowicy krwi lub w tkance wątrobowej;
 • oznaczenie ilości kopii HCV RNA w badanym materiale;
 • oznaczenie genotypu wirusa;
 • przewlekłe zapalenie wątroby i wyrównana marskość wątroby;.
 • zmiany zapalne i włóknienie w obrazie histopatologicznym wątroby (chorzy z genotypem 2 i 3 oraz z przeciwwskazaniami do biopsji nie wymagają biopsji wątroby);
 • wykluczenie choroby autoimmunologicznej poza autoimmunologicznym zapaleniem wątroby typu II (anty-LKM -1);
 • wykluczenie nadczynności tarczycy;
 • wiek powyżej 18 roku życia, zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego;
 • pozawątrobowa manifestacja zakażenia HCV.

Kryteria włączenia - WZW typu B
 • obecność antygenu HBs powyżej 6 miesięcy;
 • chorzy z HBe Ag (+) - DNA HBV powyżej105 kopii/ml;
 • chorzy z HBe Ag (-) - DNA HBV powyżej104 kopii/ml;
 • utrzymująca się podwyższona aktywność aminotransferaz;
 • zapalenie wątroby i włóknienie w obrazie histopatologicznym wątroby (w uzasadnionych
 • przypadkach można odstąpić od biopsji wątroby)
 • wiek powyżej 18 roku życia, zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego;

Kryteria wykluczenia z programu - WZW C
 • niestwierdzenie HCV RNA w surowicy lub w wątrobie pomimo wykrywania anty HCV
 • niewyrównana marskość wątroby;
 • niewydolność krążenia;
 • niestabilna choroba wieńcowa;
 • niewyrównana cukrzyca insulinozależna;
 • wystąpienie objawów nadwrażliwości na interferon lub rybawirynę;
 • oporność na interferon;
 • choroby o podłożu autoimmunologicznym poza autoimmunologicznym zapaleniem wątroby typu II (anty-LKM -1);
 • chorzy uzależnieni od alkoholu i narkomani czynni lub z krótkim okresem abstynencji;
 • ciąża i karmienie piersią;
 • wiek < 18 r.ż.;
 • ciężkie, wyniszczające choroby

Monitorowanie wyników leczenia / Monitorowanie stanu chorego:

Pacjenci z genotypem 2, 3 (leczenie przez 24 tygodnie)

Tydzień 0
 • AlAT,
 • morfologia krwi,
 • próba ciążowa u kobiet w wieku rozrodczym.

Tydzień 2, 4, 6, 8, 16, 20
 • AlAT ,
 • morfologia krwi,

Tydzień 12
 • wskaźnik protrombinowy ,
 • morfologia krwi ,
 • kreatynina
 • kwas moczowy
 • TSH
 • fT4
 • autoprzeciwciała ( ANA SMA, anty – LKM)

Tydzień 24
 • wskaźnik protrombinowy
 • morfologia krwi ,
 • GGTP
 • fosfataza zasadowa
 • kwas moczowy
 • kreatynina
 • TSH
 • fT4
 • proteinogram
 • HCV RNA jakościowy w surowicy metodą PCR

Pacjenci z genotypem 1, 4 (leczenie do 48 tygodni)

U chorych z włóknieniem wątroby < 2 (staging), u których po 12 tygodniach terapii nie stwierdza się spadku wiremii poniżej 2 log 10 leczenie należy przerwać. U chorych z włóknieniem wątroby > 2 (staging) terapię kontynuuje się do 48 tygodni. Ocenę włóknienia przeprowadza się w skali 5 punktowej.

Tydzień 0
 • morfologia krwi
 • AlAT,
 • próba ciążowa u kobiet w wieku rozrodczym.

Tydzień 2,4,6,8,16,20,28,32,40,44
 • morfologia krwi
 • AlAT

Tydzień 12,24,36
 • wskaźnik protrombinowy;
 • morfologia krwi
 • AlAT;
 • kwas moczowy;
 • kreatynina;
 • TSH;
 • fT4;
 • autoprzeciwciała;

W 12 tygodniu HCV RNA ilościowy metodą PCR

Tydzień 48
 • wskaźnik protrombinowy;
 • morfologia krwi;
 • AlAT,;
 • GGTP;
 • fosfataza zasadowa;
 • kwas moczowy;
 • TSH;
 • fT4;
 • proteinogram;
 • HCV RNA jakościowy

Tydzień 72
 • HCV RNA jakościowy

Monitorowanie stanu chorego:

WZW typu B


Tydzień 0
 • Morfologia
 • AlAT
 • Wskaźnik protrombinowy

Tydzień 4,12,24 i ewentualnie 36,48
 • Morfologia
 • AlAT
 • Kreatynina

Tydzień 24 i ew. 48:
 • HBsAg
 • HBeAg
 • p/ciała anty HBe
 • HBV DNA (test ilościowy) metodą PCR

Dodatkowo w 48 tyg:
 • Wskaźnik protrombinowy
 • Proteinogram

INTERFERON ALFA REKOMBINOWANY 2A lub 2B (Intron lub Roferon)

Kryteria włączenia do programu

WZW typu B
 • obecność antygenu HBs powyżej 6 miesięcy;
 • chorzy z HBe Ag (+) DNA HBV powyżej105 kopii/ml;
 • chorzy z HBe Ag (-) DNA HBV powyżej104 kopii/ml;
 • utrzymująca się podwyższona aktywność aminotransferaz;
 • zapalenie wątroby i włóknienie w obrazie histopatologicznym wątroby; w uzasadnionych przypadkach można odstąpić od biopsji wątroby;
 • wiek powyżej 3 r.ż.;

WZW typu C
 • obecność HCV RNA(+) w surowicy krwi lub w tkance wątrobowej;
 • oznaczenie ilości kopii HCV RNA w badanym materiale;
 • oznaczenie genotypu wirusa;
 • przewlekłe utrzymywanie się podwyższonej aktywność aminotransferaz;
 • przewlekłe zapalenie wątroby i wyrównana marskość wątroby;.
 • zmiany zapalne i włóknienie w obrazie histopatologicznym wątroby (chorzy z genotypem 2 i 3 oraz z przeciwwskazaniami nie wymagają biopsji wątroby);
 • wykluczenie choroby autoimmunologicznej poza autoimmunologicznym zapaleniem wątroby typu II (anty-LKM -1);
 • wykluczenie nadczynności tarczycy;
 • wiek powyżej 3 r.ż.;
 • pozawątrobowa manifestacja zakażenia HCV.

Kryteria wykluczenia z programu, ( WZW C i częściowo dotyczy WZW B)
 • niestwierdzenie HCV RNA w surowicy lub w wątrobie pomimo wykrywania anty HCV;
 • niewyrównana marskość wątroby;
 • niewydolność krążenia;
 • niestabilna choroba wieńcowa;
 • niewyrównana cukrzyca insulinozależna;
 • wystąpienie objawów nadwrażliwości na interferon lub rybawirynę;
 • oporność na interferon;
 • choroby o podłożu autoimmunologicznym poza autoimmunologicznym zapaleniem wątroby typu II (anty-LKM -1);
 • chorzy uzależnieni od alkoholu i narkomani czynni lub z krótkim okresem abstynencji;
 • chorzy z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi;
 • ciąża i karmienie piersią;
 • wiek < 3 r.ż.;
 • ciężkie, wyniszczające choroby zasadnicze.

Monitorowanie chorego identyczne jak w przypadku leczenia interferonem pegylowanym (PEG IFN).

INTERFERON ALFA NATURALNY (leukocytarny)

Szczególnie u pacjentów z przeciwskazaniami do stosowania do interferonu pegylowanego i rekombinowanego oraz u pacjentów dializowanych.

Kryteria włączenia do programu

WZW typu B
 • obecność antygenu HBs powyżej 6 miesięcy;
 • niepowodzenie terapeutyczne po leczeniu interferonem rekombinowanym lub interferonem pegylowanym i potwierdzona celowość ponownego rozpoczęcia leczenia;
 • nietolerancja i inne działania niepożądane po stosowaniu interferonu pegylowanego lub interferonu rekombinowanego;
 • zaawansowane włóknienie lub marskość wyrównana wątroby;
 • utrzymująca się podwyższona aktywność aminotransferaz;
 • stwierdzenie obecności HBV DNA w surowicy powyżej 105 kopii/ml;
 • zmiany histopatologiczne ustalone na podstawie biopsji wątroby, w uzasadnionych przypadkach (przeciwskazania do biopsji) należy odstąpić od biopsji wątroby;
 • wiek powyżej 18 r.ż.

WZW typu C
 • obecność HCV RNA(+) w surowicy krwi lub w tkance wątrobowej
 • niepowodzenie terapeutyczne po leczeniu interferonem rekombinowanym lub interferonem pegylowanym i potwierdzona celowość ponownego rozpoczęcia leczenia;
 • nietolerancja i inne działania niepożądane po stosowaniu interferonu pegylowanego lub interferonu rekombinowanego;
 • zaawansowane włóknienie lub marskość wyrównana wątroby;
 • oznaczenie genotypu wirusa;
 • zaawansowane włóknienie lub marskość wyrównana wątroby;
 • zmiany histopatologiczne ustalone na podstawie biopsji wątroby, w uzasadnionych przypadkach (przeciwskazania do biopsji) należy odstąpić od biopsji wątroby.

Kryteria wykluczenia z programu, ( dotyczy WZW B i C)
 • niestwierdzenie HCV RNA w surowicy lub w wątrobie pomimo wykrywania anty HCV (dotyczy WZW typu C);
 • niewyrównana marskość wątroby;
 • niewydolność krążenia;
 • niestabilna choroba wieńcowa;
 • niewyrównana cukrzyca insulinozależna;
 • wystąpienie objawów nadwrażliwości na interferon lub rybawirynę;
 • oporność na interferon;
 • choroby o podłożu autoimmunologicznym poza autoimmunologicznym zapaleniem wątroby typu II (anty-LKM -1);
 • chorzy uzależnieni od alkoholu i narkomani czynni lub z krótkim okresem abstynencji;
 • ciąża i karmienie piersią;
 • wiek poniżej 18 r.ż., zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego;
 • ciężkie, wyniszczające choroby.

Monitorowanie chorego identyczne jak w przypadku leczenia interferonem pegylowanym (PEG IFN), jedyne różnice dotyczą :
 • HCV RNA jakościowe w 24 i 48 tygodniu terapii
 • HBV DNA jakościowe w 24 tygodniu terapii

Źródło : Programy Terapeutyczne na 2006 rok Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl)
Zredagował : Jarosław Chojnacki
Powrót »Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

Essentiale

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.