Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


Genotypowanie interleukiny 28B


Laboratorium Rex Company S.A. od wielu lat wdraża nowatorskie rozwiązania z dziedziny diagnostyki medycznej. Naszym działaniom przyświeca idea medycyny zorientowanej na pacjenta, która opiera się na unikatowych dla każdego pacjenta danych, nie tylko klinicznych, ale także genetycznych i genomowych. W nowoczesnej koncepcji medycyny spersonalizowanej lekarze w celu zapobiegania choroby i wyboru właściwego schematu leczenia, nie ograniczają się już tylko do badań podstawowych. Specjaliści korzystają z bardziej precyzyjnego narzędzia jakim jest informacja genetyczna, która daje możliwość szczegółowej, genetycznej charakterystyki pacjenta, niezmiennej w czasie życia.

Genotypowanie interleukiny 28B opracowane jest przez specjalistów z Działu Badań i Rozwoju z Laboratorium Rex Company S.A.

Co to jest interleukina 28B?

Interleukina 28B jest genem, który odgrywa istotną rolę w immunologicznej odpowiedzi przeciwwirusowej. Jak wykazano dotychczas, zmienność genetyczna genu IL28B, obok genotypu HCV, jest jednym z najsilniejszych zidentyfikowanych czynników determinujących kontrolę wirusowego zakażenia wątroby typu C, szczególnie u pacjentów zakażonych genotypem wirusa 1 i 4.

Co to jest genotypowanie interleukiny 28B?

Genotypowanie interleukiny 28B jest badaniem, które powinien wykonać każdy pacjent zakażony wirusem HCV przed wyborem właściwego schematu leczenia. Badania określa, czy w genie interleukiny 28B występują mutacje wiążące się ze słabszą odpowiedzią na leczenie w terapii skojarzonej pegylowanym interferonem oraz rybawiryną.
Badanie jest doskonałym narzędziem do określenia indywidualnej odpowiedzi na leczenie osób zainfekowanych wirusem HCV. W laboratorium Rex Company S.A. można oznaczyć mutacje dotyczące dwóch polimorfizmów:

  • Polimorfizm rs12979860 (SNP C/T) - występują 3 możliwe genotypy: C/C, C/T, T/T.

Genotyp C/C wiążę się z dwukrotnie wyższą częstością wystąpienia szybkiej odpowiedzi wirusologicznej (RVR) oraz trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR) niż u pacjentów o genotypie T/T oraz trzykrotnie wyższą częstością samoistnej eliminacji zakażenia HCV w porównaniu do pacjentów o genotypie C/T oraz T/T.

Genotyp C/C jest również bardzo istotny dla rezultatów leczenia IFN po przeszczepie wątroby. Badania sugerują, iż zarówno u dawcy jak i u biorcy jest możliwość szybszego osiągnięcia trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR) przy genotypie C/C.
  • Polimorfizm rs8099917 (SNP T/G) – występują 3 możliwe genotypy: T/T, T/G, G/G

Genotyp T/T charakteryzuje wyższa częstość trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR) oraz zwiększona szansa samoistnej eliminacji zakażenia HCV w porównaniu do genotypów T/G, G/G.
Genotyp T/G oraz G/G wiążą się ze słabszą odpowiedzią na leczenie pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną.

Kto powinien wykonać badanie?

Badanie w kierunku genotypowania interleukiny 28B jest doskonałym narzędziem prognostycznym przy przewidywaniu odpowiedzi na leczenie u pacjentów z WZW typu C. Test daje możliwość uzyskania szczegółowej informacji genetycznej, która jest niezmienna (badanie wykonuje się tylko raz w życiu), jako silnego argumentu przy podejmowaniu decyzji o wyborze właściwego schematu leczenia.

Badanie przeznaczone jest między innymi dla osób, które zakażone są genotypem 1 lub 4 wirusa HCV. Warto nadmienić, iż korzystny genotyp interleukiny 28B (C/C) u pacjentów zakażonych wirusem HCV o genotypie 1 i 4 znacznie poprawia odpowiedź na leczenie.

Genotypowanie IL 28B powinny wykonać również osoby zakwalifikowane lub w trakcie procesu kwalifikacji do programów lekowych (terapia 2-lekowa PEG-IFN-? i rybawiryna), u których poziom zwłóknienia wątroby jest mało zaawansowany.
W tym przypadku, gdy wynik badania daje informacje o niekorzystnym genotypie C/T lub T/T w genie interleukiny 28B, można wspólnie z lekarzem zastanowić się nad wstrzymaniem terapii do momentu wprowadzenia nowego leku.

Test wskazany jest również dla młodych osób, które mają niski stopień zwłóknienia wątroby. U tych pacjentów zwiększają się znacznie szanse dostania się do programów badawczych nad nowymi lekami. Korzystny genotyp Il 28B C/C może być czynnikiem determinującym właściwą odpowiedź na leczenie w terapii eksperymentalnej nowymi lekami.

Dla osób zakażonych wirusem HCV (w ostrej fazie zakażenia) badanie jest doskonałym prognostykiem samoistnej eliminacji. Pacjenci, u których występuje korzystny genotyp IL 28B C/C mają 3-krotnie wyższą szansę na samowyleczenie niż pacjenci z genotypem C/T oraz T/T.

Badanie w kierunku genotypu interleukiny 28B powinny wykonać na pewno osoby, u których leczenie nie przyniosło pożądanego efektu, a skutki uboczne są niejednokrotnie większe niż korzyści, które przynosi terapia. Brak skutecznego leczenia oznacza niejednokrotnie postęp choroby, który może doprowadzić do raka wątroby lub konieczności przeszczepu, co pociąga za sobą nieporównywalnie większe koszty. W tym przypadku genotypowanie interleukiny 28B jest badaniem, które na pewno pomoże podjąć świadomą decyzję pacjentowi oraz lekarzowi o kontynuowaniu, skróceniu lub przerwaniu terapii.

Pobranie materiału genetycznego jeszcze nigdy nie było tak proste!

Laboratorium Rex Company S.A. oferuje jedyny, dostępny w Polsce test w kierunku genotypowania IL 28B, który oparty jest na identyfikacji materiału genetycznego pobranego z wewnętrznej strony policzka.

Aby wykonać badanie zamów zestaw SWAB do samodzielnego pobrania materiału i zgodnie instrukcją wykonaj wymaz z policzka. Zamówienia można dokonać poprzez zakup badania w naszym sklepie internetowym bądź w Dziale Obsługi Klienta po nr tel. 71 373 56 57.

UWAGA!
Na hasło "PROMETEUSZE" Firma REX Company S.A udziela 10% rabatu na wszystkie badania diagnostycznePowrót»Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.