Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


Archiwum wiadomości z poprzednich lat.
Spotkanie grupy wsparcia pacjentów chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C oraz ich rodzin


Fundacja Urszuli Jaworskiej, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz patron honorowy Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze" zapraszają:

5 lutego 2009 r. o godz. 12:00, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, sala konferencyjna, I piętro, budynek C, ul. ¶w. Floriana 12 w Byd­goszczy

Więcej»

Tańsze o 20% badania laboratoryjne krwi na hasło: "Prometeusze"!


Od 7 stycznia 2009 roku Stowarzyszenie "Prometeusze" w ramach umowy o współpracy z laboratoriami Synevo Polska uzyskało zniżkę na labora­toryjne badania analityczne krwi w wysokości 20% oraz ustalono cenę badania HCV RNA (PCR, jakościowego) na 120 zł.

Aby skorzystać z promocyjnych cen badań wystarczy znać i powiedzieć w laboratoriach Synevo hasło: "Prometeusze".

Więcej»

RAPORT SPECJALNY PROMETEUSZY 2008
- dotyczący epidemii HCV oraz HBV w Polsce


Ogólna sytuacja w dostępie do leczenia przeciwwirusowego hepatitis C oraz B uległa w ostatnim roku poprawie. Nadal jednak są miejsca w Polsce, gdzie czas oczekiwania na leczenie od momentu zakwalifikowania wynosi od 3 do nawet 13 lat. Niniejszy raport ukazuje prawdziwy obraz sytuacji oraz wszystkie główne i naglące problemy, które należy rozwiązać jak najszybciej - jest to więc zarazem apel do decydentów w Ministerstwie Zdrowia oraz w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Przeczytaj: Raport specjalny Prometeuszy»

Skorzystaj z bezpłatnych badań diagnostycznych na obecność wirusa HCV - "Być może Ty? Zbadaj się - Zostań w grze"


Firma Roche Polska oraz Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze", organizatorzy kampanii społecznej "Być może Ty? Zbadaj się - Zostań w grze", zapraszają do skorzystania z bez­płatnych badań diagnostycznych na obecność wirusa HCV, powo­dującego wirusowe zapalenie wątroby typu C. Badania będą wy­konywane w październiku 2008 r., w wybranych laboratoriach w Bia­łymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Warszawie i Zie­lonej Górze.

Być może Ty? Zbadaj się»

Skorzystaj z bezpłatnych badań diagnostycznych na obecność wirusa HCV


Firmy Roche Polska oraz Schering-Plough zapraszają bydgoszczan do skorzystania z bezpłatnych badań diagnostycznych na obecność wirusa HCV, powodującego wirusowe zapalenie wątroby typu C. Bezpłatne badanie (test na przeciwciała anty-HCV) będzie można wykonać w Wojewódzkiej Przychodni Chorób Zakaźnych, ul. Floriana 10 w Bydgoszczy, od 18.09.2008 r. do wyczerpania puli bezpłatnych badań.

Więcej»

Im I number 12?

Czy jesteś numerem 12?»

Wystawa fotograficzna osób zakażonych HCV


Oprócz ogólnopolskiej akcji informacyjnej postanowiliśmy w tym roku także pokazać osoby chore, opowiedzieć o ich zmaganiach z chorobą. Wystawa foto­graficzna to 10 historii zwykłych ludzi zaskoczonych diagnozą "HCV +". 10 his­torii, w których możemy się przejrzeć... czy nie mamy podobnych doświadczeń...? Być może Ty? Wystawę obejrzeć będzie można w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku. Zapraszamy!

Zobacz wirualną wystawę»

Trzeci numer magazynu dla chorych na WZW pt. "ABeCadło Zdrowia" nr 3, marzec 2008 r.

Tym razem w kwartalniku znajdziemy ciekawe i bardzo pożyteczne artykuły, a między innymi: relacja Sylwi z Londynu, która rozpoczęła leczenie w Wielkiej Brytanii, zarys mitu o Prometeuszu autorstwa prof. Jacka Juszczyka, o marskości wątroby autorstwa prof. Waldemara Haloty, o zmianach w standardach leczenia hepatitis C autorstwa prof. Małgorzaty Pawłowskiej, a także zagadnienia związane z pracą zawodow± zakażonych HCV autorstwa Jarosława Chojnackiego oraz wiele innych równie cieka­wych lektur. Jak zawsze na 48 pięknych kolorowych stronach. Jest to ostatni numer "Abecadła Zdrowia" poświęcony pacjentom w tym półroczu - kolejny, czerwcowy numer kwartalnika będzie relacją z EASL w Mediolanie, przeznaczoną głównie dla lekarzy.

Po raz trzeci w wersji elektronicznej magazyn dostępny jest na naszym serwerze w dziale "Galeria różno¶ci". Życzymy pożytecznej lektury.

Przeczytaj "ABeCadło Zdrowia"»

Finał akcji "Zostańcie w grze - Ty i Twoje Dziecko!"

Zakończyła się kampania społeczna "Zostańcie w grze - Ty i Twoje dziecko", w ramach której Od 22 października 2007 do 31 marca 2008 r. kobiety w ciąży mogły skorzystać z bez­płatnych badań na obecność wirusa HCV we krwi. Z badań skorzystało prawie 1600 kobiet. Akcję przeprowadzono z ini­cjatywy Stowarzyszenia Pomocy Chorym z HCV "Prome­teusze", firmy Roche Polska oraz UNDP - Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ONZ).

Więcej»

Rozpoczynamy akcję edukacyjną dla szkół średnich - "Podstawowe Informacje o HCV"

W ramach ogólnopolskiej kampani informacyjno-edukacyjnej "HCV można pokonać!", dzięki wsparciu firmy Schering-Plough i Polskiej Grupy Ekspertów HCV, Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze" rozpoczyna w poniedziałek, 11 lutego 2008 r. pilotażowy program szkolenia młodzieży w szkołach średnich. Pierwsze komplety materiałów składajacych się z prezentacji i komentarza do niej zostaną rozesłane do 1000 liceów ogólnokształcących w Polsce. Mamy nadzieję na przy­chylny odbiór i że uda nam się zwiększyć wiedzę młodzieży oraz nauczycieli o HCV (Hepatitis C Virus :) ).

Przeczytaj więcej o tej akcji»

Ukazał się drugi numer magazynu dla chorych na WZW pt. "ABeCadło Zdrowia" nr 2, styczeń 2008 r.

W drugim numerze kwartalnika dla pacjentów skonfrontowanych z HCV i HBV znajdziemy wiele bardzo ciekawych artykułów, miedzy innymi takich autorów jak: prof. dr hab. Waldemar Halota, który napisał o epidemii HCV, prof. dr hab. Jacek Juszczyk, który napisał artykuł o tym, czym jest wirus, dr Ewa Janczewska-Kazek, która napisała o skutkach ubocznych terapii i o tym, jak sobie z nimi radzić, oraz psychologa dr Macieja Skibińskiego i prezesa Stowarzyszenia "Prometeusze" - Jarosława Chojnackiego. Gazet­ka będzie dostępna dla pacjentów u lekarzy chorób zakaźnych w niektó­rych poradniach WZW, a także na spotkaniach Prometeuszy w 5 miastach Polski (Lublin, Kraków, Gdańsk, Poznań, Warszawa) w lutym - na które ser­decznie zapraszamy. Nakład 2500 egz., zawartość 48 przepięknych i zara­zem treściwych stron.

Po raz drugi przedpremierowo, w wersji elektronicznej magazyn dostępny jest na naszym serwerze w dziale "Galeria różno¶ci". Życzymy pożytecznej lektury.

Przeczytaj "ABeCadło Zdrowia"»

Kampania społeczna "Zostańcie w grze - Ty i Twoje dziecko"

W październiku 2007 roku rusza ogólnopolska społeczno-edu­kacyjna kampania "Zostańcie w grze - Ty i Twoje dziecko", w ramach której kobiety w ciąży będą mogły wykonać bezpłatne badania diagnostyczne w kierunku wirusa zapalenia wątroby typu C. Organizatorami kampanii są: firma Roche, Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze" oraz UNDP - Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ONZ).

Więcej»

Co Polacy wiedz¹ o wirusowym zapaleniu w¹troby typu C?"


We wrześniu TNS OBOP na zlecenie firmy Roche Polska przeprowadził badanie ankietowe wśród społeczeństwa o wiedzy na temat WZW C. Wyniki przeprowadzonej ankiety opublikowaliśmy na stronach naszego Serwisu.

Więcej»

Ukazał się pierwszy numer magazynu dla chorych na WZW pt. "ABeCadło Zdrowia" nr 1, wrzesień 2007 r.

Kolorowa gazetka dla pacjentów sfinansowana została przez Firmę Roche Polska - w imieniu Pacjentów oraz Stowarzyszenia "Prometeusze" serdecznie dziękujemy!
Jest to pierwszy w historii Polski tego typu nośnik informacji o WZW, jakże pożytecznych i cennych. W magazynie znajdziemy między innymi artykuły wyśmienitych polskich hepatologów-zakaźników: prof. Małgorzaty Pawłowskiej, prof. Waldemara Haloty, prof. Krzysztofa Simona, prof. Jacka Juszczyka. W pierwszym numerze także artykuł "Poradź sobie z depresją" psychologa dr Macieja Skibińskiego oraz artykuły prezesa Prometeuszy i wiele innych. Gazetka będzie dostępna dla pacjentów u lekarzy chorób zakaźnych w niektórych Poradniach WZW, a także na spotkaniach Prometeuszy w 7 miastach Polski (Lublin, Kraków, Gdańsk, Chorzów, Poznań, Opole, Warszawa) w październiku - na które serdecznie zapraszamy w imieniu Stowarzyszenia. Nakład 2500 egz. , zawartość 48 przepięknych i zarazem treściwych stron.

Już teraz w wersji elektronicznej magazyn dostępny jest na naszym serwerze w dziale "Galeria foto i wideo". Życzymy pożytecznej lektury.

Przeczytaj "ABeCadło Zdrowia"

RAPORT SPECJALNY PROMETEUSZY 2007

Raport Specjalny Stowarzyszenia "Prometeusze" o sytuacji dotyczącej epidemii HCV oraz w dostępie do leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu C i B w Polsce w roku 2007 - omawia najważniejsze problemy pacjentów dotkniętych zakażeniem HCV i HBV. Ukazuje prawdziwą rangę problemu i epidemii oraz tragedię, z jaką spotykamy się w naszej działalności na codzień. Ministerstwo Zdrowia nie wprowadza Narodowego Programu Zwalczania HCV, Narodowy Fundusz Zdrowia nie dotrzymuje obietnic o wprowadzeniu nowych bardzo potrzebnych terapii dla chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu B (HBV). W Polsce wykrywa się corocznie około 9 tys. nowych zakażeń HCV, a środki przekazywane przez NFZ wystarczają na leczenie 2-3 tys. potrzebujących leczenia.

Dość już kłamstw i bagatelizowania problemów HCV i HBV w Polsce. Mamy dość niedotrzymanych obietnic i wodzenia nas za nos!

Zwracamy się z prośbą do wszystkich Członków Stowarzyszenia "Prometeusze" oraz do osób skonfrontowanych z problemem HCV i HBV, aby zainteresowali tym Raportem Specjalnym deputowanych (posłów i senatorów) w swoim regionie zamieszkania oraz aby prosili ich o pomoc dla nas w formie interpelacji poselskiej lub senatorskiej. Jest nas w Polsce łącznie prawie milion - razem możemy spróbować zmienić tą niekorzystną dla nas sytuację. Wystarczy wydrukować Raport i pójść z nim do biur poselskich i senatorskich, wystarczy wysłać listem zwykłym lub elektronicznym (email) nasz Raport do parlamentarzystów. Bardzo liczę na Waszą pomoc, szczególnie tych, dla których działalnosć naszego Stowarzyszenia była i jest pomocna. Teraz Wy także mozecie coś zrobić, aby pomóc sobie lub innym, którzy na taką pomoc czekają.


Jarek Chojnacki - Prezes Prometeuszy

Zapoznaj się z Raportem specjalnym Prometeuszy 2007»

Konferencja prasowa na temat leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B - potrzebne są nowe programy terapeutyczne

W dniu 25 kwietnia 2005 roku w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Stowarzyszenia "Życie po Przeszczepie" w której udział wzięli Prof. Małgorzata Pawłowska, Prof. Waldemar Halota, Prof. Piotr Małkowski, Prezes Stowarzyszenia "Życie po Przeszczepie" Krzysztof Pijarowski oraz Prezes Stowarzyszenia "Prometeusze" Jarosław Chojnacki. Obecni byli liczni dziennikarze. Obecny był także Przedstawiciel NFZ, który oznajmił, że w przeciągu 6 tygodni światło dzienne ujrzeć mają nowe programy terapeutyczne, wśród których znaleźć się mają te potrzebne w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu B. Czy NFZ dotrzyma kolejnej obietnicy wprowadzenia potrzebnych nowych programów terapeutycznych adefovirem i entekavirem do końca maja tego roku?

Relacja telewizyjna z konferencji - Wiadomości, program 1TVP

Więcej»

"Żółtaczka zakaźna - wciąż groźna w XXI wieku. Czy jesteś bezpieczny?"

Koło Naukowe BIO-MED działające przy Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku serdecznie zaprasza w ramach V Bałtyckiego Festiwalu Nauki wszystkich zainteresowanych mieszkańców Trójmiasta na OTWARTĄ sesję naukową.
Spotkanie rozpocznie się w sobotę dnia 21 kwietnia 2007 r. o godzinie 11:00 w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35.
Prometeusze serdecznie zapraszają między innymi na wykład naszej Przedstawcielki Pani Małgorzaty Kurs pt. "Żywienie w wirusowych zapaleniach wątroby i chorobach układu pokarmowego".

Więcej»

Udało się!!!
Parlament Europejski przyjął Deklarację w sprawie HCV!!!

Z inicjatywy ELPA (Europejskie Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami Wątroby) oraz z inicjatywy Eurodeputowanych: dr Jolanta Dickute, Johna Bowisa, Stephena Hughesa, Frédérique Ries i dr. Thomasa Ulmera w dniu 15.03.2007 roku na sesji plenarnej Europarlamentu w Strassburgu przyjęto Pisemne Oswiadczenie w sprawie HCV dzięki uzyskanej wiekszości głosów w głosowaniu. Pod Deklaracją podpisało się 470 Eurodeputowanych, w tym 31 (z 54) z Polski.Jest to wielki sukces organizacji pozarządowych z całej Europy, w tym nasz Polaków - Prometeuszy, jest to zarazem pierwszy krok w kierunu poprawy sytuacji zakażonych HCV.

Polskim Eurodeputowanym, którzy poparli nasze działania na rzecz chorych z HCV w Polsce i w całej Europie - serdecznie dziękujemy!

Więcej»

"ELPA wnosi o pomoc w sprawie HCV do Europarlamentu"

ELPA (Europejskie Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami Wątroby) wystąpiło z prośbą do Eurodeputowanych o poparcie poprzez podpisanie pisemnej deklaracji Parlamentu Europejskiego w sprawie wirusowego zapalenia wątroby typu C przedłożonej przez: dr Jolantę Dickute MEP, Johna Bowisa MEP, Stephena Hughes MEP, Frédérique Ries MEP i dr. Thomasa Ulmera MEP.
Stowarzyszenie "Prometeusze" poparło z kolei starania ELPA wysyłając prośby o podpisanie pisemnej deklaracji do wszystkich polskich Posłów i Posłanek Parlamentu Europejskiego.

Więcej: List ELPA do Eurodeputowanych oraz tekst Deklaracji w sprawie HCV»

"WZW - Wygraj zdrową wątrobę"

Pod taką nazwę 5 marca 2007 roku w Warszawie rusza projekt Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, Oddział Warszawa, pod honorowym patronatem Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze".

5 marca o godzinie 18:30 w Centrum Dydaktycznym Akademii Medycznej w Warszawie odbędzie się wykład Profesora dr hab. n. med. Piotra Zaborowskiego, a także poszczególne referaty o tematyce WZW.

Więcej»

Powstaje Narodowy Program Zwalczania HCV!

W dniu 12 grudnia 2006 roku na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej w budynku Ministerstwa Zdrowia Główny Inspektor Sanitarny zapowiedział powstanie i wdrażanie Narodowego Programu Zwalczania HCV. W konferencji udział wzięli poza stroną GIS, także specjaliści z Polskiej Grupy Ekspertów HCV oraz Prezes Stowarzyszenia Prometeusze. Publikujemy obszerne sprawozdanie, a zarazem nowe dane szacunkowe dotyczące "nowowykrytych zakażeń HCV" - wszelkie nasze przewidywania co do ogromu rangi problemu epidemiologicznego i społecznego, jakim jest HCV okazują się słuszne.

Przeczytaj więcej»

NIE PRZENOŚCIE NAM SOSNOWCA DO CHORZOWA!

Tak krzyczą zrozpaczeni Pacjenci na Śląsku. Od niedawna na oddziale chorób zakaźnych Szpitala w Chorzowie, który jest zarazem Kliniką Chorób Zakaźnych Śląskiej Akademii Medycznej rządzi nowy ordynator i szef Kliniki docent Włodzimierz Mazur, który wcześniej zajmował się pacjentami w Sosnowcu.
W tym roku zamiast życzeń na Święta Bożego Narodzenia, czy Raportu Specjalnego Prometeuszy - piszę o tym, co jest najważniejsze. Krzyczę wraz z Wami na cały głos: "Nie przenoście nam Sosnowca do Chorzowa!". Pan docent Mazur robi czystki na oddziale. Zwolnił już dr Arkadiusza Pisulę - doskonałego lekarza z powołaniem, który od 7 lat zajmuje się leczeniem zapaleń wątroby, dobrego człowieka. "Zwalniają nam anioła!" - piszą rozgoryczeni pacjenci. Kto będzie następny, a kto zostanie, aby leczyć? Docent Mazur - internista? Przeczytajcie w jaki sposób niszczy się doskonały ośrodek zajmujący się leczeniem największej ilości przewlekłych zapaleń wątroby na Śląsku, jak niszczy się dorobek wspaniałych lekarzy. Prawdziwa niesprawiedliwość - przykro, że dzieje się to w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Więcej»

Gastroenterolodzy w natarciu

Czy dentysta będzie mógł przyjąć poród, a okulista wykonać operację ortopedyczną?
Wszystko wskazuje na to, że takie pytania przestają być pozbawione sensu. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wypuścił we wrześniu tego roku zarządzenie, które zmienić ma zatrudnienie w poradniach hepatologicznych z lekarzy chorób zakaźnych na gastroenterologów. Jeśli po przeszkoleniu i odświeżeniu wiedzy gastroenterolog będzie mógł leczyć przewlekłe zapalenia wątroby typu B i C, to być może spodziewać się należy kolejnych zmian, np. w poradniach okulistycznych zatrudnijmy ortopedę, a w poradniach ginekologicznych - lekarza stomatologa. W końcu wszyscy oni skończyli naukę w tej samej Akademii Medycznej i są lekarzami...

Więcej»

Ruszyła Ogólnopolska akcja promocyjnych szczepień "Żółta Dekada"!

Już 16 października rozpoczyna się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji promocyjnych szczepień przeciwko wzw typu B "Żółta Dekada". Celem kampanii jest zapobieganie wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B). W ramach akcji przez 10 dni w 1500 placówkach medycznych w całej Polsce można skorzystać z promocyjnych szczepień przeciwko WZW typu B po obniżonej cenie, nowoczesną i bezpieczną szczepionką drugiej generacji HBvaxPro firmy MSD. Za badanie lekarskie, szczepienie oraz szczepionkę łącznie zapłacimy mniej niż za samą szczepionkę w aptece. Prometeusze zalecają zaszczepić się wszystkim osobom cierpiącym na przewlekłe schorzenia wątroby, w tym zakażonym wirusem HCV. Nadkażenie drugim wirusem może mieć bardzo poważne skutki dla Waszego zdrowia. Więcej informacji o szczepieniach znaleźć można na naszym nowym portalu o WZW B: www.WzW.pl, także w: obszernym artykule na temat szczepień oraz na podstronie akcji: "Żółta Dekada". Zapraszamy!

Więcej»

Międzynarodowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby typu C
Finał ogólnopolskiej akcji "Zostań w grze!" - kolejne bezpłatne badania!

Już po raz trzeci, 1 października, obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby typu C. Od 2004 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby typu C. Podstawowym celem tej inicjatywy jest chęć zwrócenia uwagi na chorobę, która staje się coraz poważniejszym problemem współczesnego świata. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na świecie zakażonych jest około 170 milionów ludzi. Dzień ten został zapoczątkowany przez stowarzyszenia pacjentów i cierpiących na schorzenia wątroby oraz zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C.

Więcej»
1 października - Międzynarodowy Dzień Świadomości Zapalenia Wątroby!

W dniu 26 października na konferencji w Kopenhadze Biuro Europejskie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ustaliło oficjalnie dzień 1 października Miedzynarodowym Dniem Świadomości Zapalenia Wątroby (World Hepatitis Awarensess Day - WHAD), w ten oto sposób WHO włączyło się do działań rzeszy Pacjentów, którzy walczą z epidemią przewlekłych zapaleń wątroby (głównie z powodu HCV) w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z HCV, obchodzonego już od 2004 roku. Oczekujemy na oficjalne informacje pokonferencyjne, które niezwłocznie opublikujemy.
"Kontrolowanie zapalenia wątroby stanowi duże wyzwanie w XXI wieku. Liczba osób chorujących na poważne choroby wątroby będące rezultatem wirusowego zakażania ciągle wzrasta. WHO jest zaniepokojone dużą liczbą zakażeń, które w niektórych obszarach świata mogą być zaklasyfikowane jako wysoko endemiczne. Ponadto, występowanie zapalenia wątroby wraz z zakażeniem HIV stanowi ogromne wyzwanie dla wielu państw członkowskich z Europy. - czytamy we wstępnym komunikacie Europejskiego Biura WHO - "Regionalne Biuro Światowej Organizacji Zdrowia na Europę jest silnie zaangażowane w kwestie związane z zapaleniem wątroby - zgodnie z tegorocznym tematem - zachęca wszystkich by głośno wyrażali potrzebę wykonywania badań przez osoby narażone na zakażenie.

Więcej»
DZIECI Z HCV W POLSCE NIE SĄ LECZONE !!!

Brak leczenia dzieci z HCV trwa już pół roku!
Zakażone wirusem HCV w 95 przypadkach na 100 w placówkach służby zdrowia dzieci nie dostając szansy na leczenie są spychane automatycznie do grupy osób, które leczenie rozpoczną po kilku lub kilkunastu latach od zakażenia (gdy skończą 18 lat). Wtedy będą miały już mniejsze szanse na eradykację wirusa, ich stan zdrowia może ulec pogorszeniu. Dzieci, u których przewlekłe zapalenie wątroby typu C nakłada się na inne choroby wątroby będą kwalifikowane do przeszczepu tego narządu. Polska poniesie dużo większe straty finansowe dopuszczając się w tej chwili blokowania leczenia dzieci, które tego wymagają. Od 1 stycznia 2006 roku dzieciaki z HCV nie są leczone.

Więcej»
Nowy Serwis Internetowy "Prometeuszy" o WZW B!

Zapraszamy do odwiedzania nowego Serwisu o WZW B, w którym znaleźć można wszystko (no, prawie) o profilaktyce, diagnostyce oraz leczeniu zapaleń wątroby typu B. Zarazem informujemy, że od września 2006 roku wszystkie informacje oraz publikacje dotyczące HBV będziemy umieszczać właśnie tam. Zachęcamy także wszystkich zainteresowanych do współpracy i współtworzenia nowego Serwisu.

www.wzw.pl»
Do 48 osób wzrosła liczba zakażonych HCV na stacji dializ w Ostrowie Wielkopolskim!

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR), Radio "RMF FM" oraz "Dziennik" podały informacje, że na stacji dializ w Ostrowie Wielkopolskim zakażono prawdopodobnie około 14 osób wirusem HCV w wyniku nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Sprawę bada Prokuratura Rejonowa w Kaliszu. W poniedziałek RMF FM poinformowało, że liczba osób zakażonych wzrosła do 21. W piątek 11 sierpnia liczba wykrytych zakażeń wynosiła już 33 - podała TVP. Osób poszkodowanych może być niestety dużo więcej.

Więcej»
Zostań w grze! Zbadaj się!

Już po raz drugi, na przełomie maja i czerwca w ramach kampanii społecznej „Zostań w grze” będzie można wykonać BEZPŁATNE testy na obecność wirusa HCV we krwi, powodującego wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C). Organizatorami kampanii są: Stowarzyszenie Prometeusze oraz UNDP – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Zobacz fotorelacje z przeprowadzonej kampanii.

Więcej»
!!! RAPORT SPECJALNY PROMETEUSZY - 2005 rok !!!


Sytuacja chorych na przewlekłe zapalenia wątroby, dostępność do leczenia przeciwwirusowego oraz sytuacja epidemiologiczna kraju pod względem zakażeń HCV na przełomie 2005/2006 roku.

Więcej»
Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Petycję Pacjentów i Prometeuszy w sprawie złej sytuacji w dostępie do leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu C i B.


W listopadzie 2005 roku po emisjach programów w TV TVN "Uwaga", "Pod Napięciem" i "Rozmowy w Toku" zainspirowanych i częściowo współrealizowanych przez Prometeuszy Pacjenci zrzeszeni i nie zrzeszeni w naszym Stowarzyszeniu wystosowali Petycję do Ministerstwa Zdrowia w sprawie złej sytuacji w jakiej znajdują się zakażeni HCV w Polsce. Obecnie publikujemy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na naszą Petycję.

Więcej»
Sytuacja w dostępie do leczenia osób zakażonych HCV.


Tysiące Polaków zakażonych HCV przeważnie w placówkach służby zdrowia oczekuje na leczenie. Wzrost wykrytych o blisko 50% ilości zakażeń HCV w pierwszej połowie tego roku i brak reakcji ze strony urzędników NFZ. Na pierwszą wizyte u specjalisty chorzy zakaźnie ludzie czekają nawet do 6 miesięcy.
Opublikowaliśmy liczbę osób oczekujących na diagnostykę oraz leczenie przeciwwirusowe. Dane pochodzą z 54 ośrodków (z 62) w Polsce, które odpo­wiedziały na zapytanie Polskiej Grupy Ekspertów HCV w tej kwestii. W pozo­stałych 8 ośrodkach sytuacja jest porównywalna.

Więcej»
Międzynarodowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby typu CWarszawa, 28 września 2005 r.
Już po raz drugi 1 pa¼dziernika obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby typu C (WZW C). 28 wrześ­nia miało miejsce podsumowanie Kampani "Zostań w grze", podczas której przebadano bezpłatnie 2000 osób w kierunku przeciwciał antyHCV. Od 28 do 30 września mozna wykonać w Warszawie kolejne darmowe badania w kierunku antyHCV.

Więcej»
Jeszcze więcej zakażonych HCV!!!


Wzrost zapadalności na HCV o prawie 50% !
W pierwszym półroczu tego roku w Polsce zgłoszono 1530 nowych przypadków zakażenia HCV, co w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego (2004) stanowi wzrost o 46,6%, czyli prawie o połowę. Pieniędzy na leczenie wystarczy tylko dla tych zdiagnozowanych do czerwca tego roku...

Więcej»
Zmiany w kontraktowaniu leczenia hepatitis


Zarządzenie Prezesa Centrali NFZ nr 33/2005 z dnia 31.05.2005 r. zmienia warunki kontraktowania leczeń przewlekłych zapaleń wątroby. Oddziały Wojewódzkie NFZ zobowiązano do wprowadzenia aneksów w umowach ze świadczeniobiorcami.

List Prezesa Prometeuszy do WHO


Od dawna moi współpracownicy namawiali mnie, abym nawiązał z Państwem kontakt. Od dawna też niosłem się z takim zamiarem. List mój piszę do Państwa - Łącznika WHO w Polsce - jako kolejną próbę dokonania zmian dla chorych z HCV w naszym kraju. Chciałbym wykorzystać wszystkie pomysły oraz możliwości.

Więcej»
X Jubileuszowe Warsztaty Hepatologiczne


W dniach 27-30.04.2005 roku w Juracie na półwyspie Helskim odbyły się "X Warsztaty Hepatologiczne" których jedynym tematem było wirusowe zapalenie wątroby typu C i wirus HCV. Na Warsztatach był obecny Prezes Prometeuszy - Jarosław Chojnacki - zobacz zdjęcia i tematy prelekcji z tegorocznych "Warsztatów Hepatologicznych". Publikacje zaprezentowanych prac - już niebawem na naszym serwisie.

Więcej»
Tanie badania molekularne


Badania "jakościowe" HCV RNA i HBV DNA met. PCR za połowę cen dotychczasowych oraz "ilościowe" HCV RNA met. PCR RT (Real Time) , a także "genotypowanie" wirusa HCV oraz badania molekularne w kierunku wirusa HBV i HIV prawie za połowę cen dotychczasowych!
Dodatkowe obniżki w przypadku pakietów (np. HCV RNA ilościowe + genotypowanie wirusa HCV), dodatkowy rabat dla Członków Stowarzyszenia Prometeusze!
Zobacz pełną ofertę firmy Rex Company Sp. z o.o. - cennik, wykaz adresowy laboratoriów w Polsce, które wykonują te badania.

Więcej»
HCV można pokonać

Rusza wielka Edukacyjna Kampania Społeczna "HCV można pokonać", dzięki pomocy firmy Schering Plough East S.A. Materiały edukacyjne kampanii powstały przy konsultacji Polskiej Grupy Ekspertów HCV, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze".

Więcej»
RAPORT SPECJALNY PROMETEUSZY - Stan Leczenia i diagnostyki Hepatitis C

Prawie połowa pieniędzy przeznaczonych w 2004 roku na leczenie przewlekłych zapaleń wątroby zostanie niewykorzystana. Tylko 15% zakwalifikowanych i oczekujących na leczenie przeciwwirusowe chorych będzie w tym roku leczonych...

Więcej »
RAPORT SPECJALNY PROMETEUSZY - Zgłaszalność zakażeń HCV do Sanepidu

Brak rzetelnie dokonywanych zgłoszeń przez placówki służby zdrowia do Sanepidu o wykrytych zakażeniach HCV skutkuje zaniżeniem statystyk o zapadalności na WZW C w Polsce i jest jednym z głównych powodów bagatelizowania problemu przez urzędników NFZ i Ministerstwa Zdrowia...

Więcej »
Rozmowy w Centrali NFZ

15 listopada 2004 roku w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie rozpoczęto rozmowy pomiędzy przedstawicielami pacjentów reprezentowanych przez Prometeuszy oraz Polską Grupę Ekspertów HCV, a urzędnikami Centrali NFZ przy obecności Konsultanta Krajowego ds. Chorób Zakaźnych...

Więcej »
Demonstracja na rzecz zakażonych HCV i HBV pod gmachem NFZ

25 pażdziernika 2004 roku odbyła się demonstracja pod gmachem NFZ. Miała ona na celu ukazanie urzędnikom i społeczeństwu tragiczną sytuację osób zakażonych przez służbę zdrowia wirusami HCV i HBV w dostępie do leczenia i diagnostyki, wzięło w niej udział ponad 50 osób, chorych i przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą chorym na przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby.

Więcej »
Zajęcia na temat roli nastawienia psychicznego w zdrowieniu

Z badań nad przebiegiem chorób i zdrowienia wynika, że stan zdrowia zależy nie tylko od stosowanego leczenia. Duże znaczenie ma również nastawienie pacjenta do leczenia, poziom nadziei na wyzdrowienie i umiejętność radzenia sobie z życiowym stresem...

Więcej »
Ogłoszono powstanie Polskiej Grupy Ekspertów HCV

7 lipca 2004 roku na zorganizowanej specjalnie w tym celu konferencji prasowej, na którą przybyli liczni dziennikarze ogłoszono powstanie Polskiej Grupy Ekspertów HCV...

Więcej »
Stanowisko Zarządów Głównych PTEiLCH i PTH w sprawie leczenia Hepatitis C u dorosłych

4 kwietnia 2004 roku w Zakopanem Zarządy Główne Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego uzgodniły nowe, polskie standardy kwalifikacji i leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu C u dorosłych...

Więcej »
Stanowisko Sekcji Pediatrycznej PTEiLCHZ w sprawie leczenia Hepatitis C u dzieci

Zarząd Sekcji Pediatrycznej PTEiLCHZ utworzył nowe standardy dla dzieci leczonych z powodu Hepatitis C...

Więcej »


Powrót»Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

Essentiale

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.